Sociolingvistik PDF

Skopia.it Sociolingvistik Image
BESKRIVNING
Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning. Läs mer Inom sociolingvistiken studerar man olika språkliga varieteter som vi människor skapar, t.ex. dialekter, sociolekter och ungdomsspråk. I boken Sociolingvistik beskriver författarna detta mångfasetterade ämne och presenterar olika forskningsområden. Sociolingvistik används som kurslitteratur på olika språksociologiska och sociolingvistiska kurser vid universitet och högskolor, men riktar sig även till andra som är intresserade av språkets sociala sida. Boken uppskattas bland annat för att den ger en heltäckande bild av ämnet, är forsknings- och teoriorienterad och har en tydlig struktur. I denna andra upplaga finns, förutom aktuell forskning och teori, också ett nyskrivet kapitel med fokus på skrift. Om författarna Författare är: Lars-Gunnar Andersson - professor i modern svenska vid Göteborgs universitet Ellen Bijvoet - universitetslektor i resp. tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och Uppsala universitet Anna Gunnarsdotter Grönberg - universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet Anna-Malin Karlsson - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet Jarmo Lainio - professor i finska vid Stockholms universitet Björn Melander - professor i svenska språket vid Uppsala universitet Bengt Nordberg - professor emeritus i sociolingvistik vid Uppsala universitet Maria Ohlsson - universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet Eva Sundgren - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Mälardalens högskola Karolina Wirdenäs - universitetslektor i svenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,71 MB

FILNAMN: Sociolingvistik.pdf

ISBN: 9789147106097

UTGIVNINGSDATUM: 2013-08-15

Vill du läsa Sociolingvistik pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Eva Sundgren. Att läsa Sociolingvistik online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Sociolingvistik - Böcker - CDON.COM

Sociolingvistik, den språkvetenskapliga gren som studerar sambandet mellan språk och samhälle, bygger i regel på empiriska studier. I "Sociolingvistik i praktiken" (Studentlitteratur 2015) visar språkforskare, utifrån sina egna undersökningar, hur sociolingvistik kan bedrivas: Vilka forskningsfrågor ställer man?

PDF Introduktion till sociolingvistik - s u

Sociolingvistik studerar det ömsesidiga förhållandet mellan språk och samhälle, och språket som kraft bakom formandet av grupper och attityder. Vissa använder begreppet "språksociologi" som en synonym till sociolingvistik, men det är en liten skillnad dem emellan som man bör känna till.

Kommando Holger Meins : dramat på västtyska ambassaden och Operation Leo
Mord i ordning : deckar- och thrillerserier 2019
Herr Tobiasson
Hejdå stress! : en guide för återhämtare och berörda
Candy och Hugo - erotisk novell
Arbetsrätt för skolledare och pedagoger
Svenska och mycket mer/SFI/Intro spår 3/kap 3-4
Ersmark : byaboken
Uggleboets hemlighet
Mörkerseende : en skräckantologi