SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap PDF

Skopia.it SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap Image
BESKRIVNING
Boken SO-ämnena i blickfånget av läraren Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner presenteras en tydlig och nytänkande modell för användningen av Lgr 11 i arbetet med de fyra ämnen som i grundskolan ofta kallas för SO: Geografi, Religionskunskap, Historia och Samhällskunskap. Med utgångspunkt i författarens eget förhållningssätt till dessa fyra ämnen behandlas historik, styrdokument och bedömning.SO-ämnena i blickfånget är i första hand inriktad mot lärare på högstadiet, men även lärare på mellanstadiet och gymnasiet kan ha nytta av boken. Den har en tydlig koppling till skolans styrdokument och är skriven för att passa alla som jobbar med ämnena.Mikael Bruér är lärare i SO-ämnen vid Fagrabäckskolan i Växjö, provkonstruktör och föreläsare i frågor som rör både SO-ämnen och digitalisering.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,66 MB

FILNAMN: SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap.pdf

ISBN: 9789177410324

UTGIVNINGSDATUM: 2018-03-27

SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Mikael Bruér. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

SO-ämnena i blickfånget - ny bok ger stöd till SO-lärare ...

De fyra SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap bidrar på olika sätt till att utveckla kunskaper om samhällen och människors gemensamma liv. Det finns många sätt att knyta samman dessa ämnen i SO-undervisningen, men eleverna behöver också tidigt bekanta sig med de olika ämnenas innehåll och grund.

Factlab | Samhällskunskap | SO-rummet

dan samhällskunskap och geografi mer tydligt kan räknas som samhällsvetenskapliga. ... texter med en tydlig narrativ struktur förekommer oftare i både historia och religion (Sto- ... lan vardagsspråk och skolspråk är synnerligen relevant för SO-ämnena, och denna relation kan diskuteras ur ett livsvärldsperspektiv.

Louis och Zélie Martin : hjärtat i Gud och fötterna på jorden
Stjärnor på flykt : historien om Hakoah Wien
I mördarens skugga
Stora tecknarskolan : allt om teckning
MER Anläggning - frågor och svar
Snöleoparden
En officer och en tjänsteman : några minnesanteckningar från ett liv med flygvapnet
Blindspår : vetenskap på villovägar
En-två-tre-fyra
Dikter : Buskteater ; I grund och botten ; Andens undanflykt ; Liksom överlämnad ; Omtal ; Djup ropar till djup
Vägar till välmående : ta dig ur stress, nedstämdhet och depression
Flyga till himlen
500 ord