Fakturabedrägerier. SOU 2015:77 : Betänkande från Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier PDF

Skopia.it Fakturabedrägerier. SOU 2015:77 : Betänkande från Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier Image
BESKRIVNING
Bluffakturor och andra former av fakturabedrägerier förekommer i betydligt större omfattning än vad den officiella brottstatistiken visar. Såväl privatpersoner som företag och myndigheter drabbas. Utredningen har kommit fram till att de avtalsrättsliga reglerna erbjuder goda möjligheter för dem som drabbas av fakturabedrägeri att undgå betalningsskyldighet. Samtidigt står det klart att reglerna inte alltid används som det är tänkt. En, bland flera, angelägna förändringar består därför i att förmå fler att själva ta tillvara sina rättigheter genom att bestrida bluffakturorna och de andra krav som förekommer vid fakturabedrägeri. De som väljer att bestrida behöver också få bättre kunskaper om de befintliga reglerna för att kunna ta tillvara sina rättigheter på bästa sätt. Utredningen föreslår att informationsinsatser ska vidtas. Polismyndigheten, Konsumentverket och Tillväxtverket föreslås få i uppdrag att dels gemensamt och dels var för sig få det huvudsakliga ansvaret för informationen. För att förhindra att rättegångar missbrukas för att driva in oriktiga krav föreslår utredningen en regel om full ersättningsskyldighet för rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål i vissa fall. Regeln föreslås bara träffa näringsidkare. Även ställföreträdare, biträden och ombud ska kunna åläggas ersättningsskyldighet enligt den nya regeln.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,14 MB

FILNAMN: Fakturabedrägerier. SOU 2015:77 : Betänkande från Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier.pdf

ISBN: 9789138243435

UTGIVNINGSDATUM: 2015-09-04

Fakturabedrägerier. SOU 2015:77 : Betänkande från Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Justitiedepartementet. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Fakturabedrägerier. SOU 2015:77 : Betänkande från Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

bedrägeri | Adlibris

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Fakturabedrägerier (SOU 2015:77). Experterna och de sakkunniga har ställt sig bakom utredningens överväganden och förslag. De särskilda ståndpunkter som enskilda experter och sakkunniga kan ha haft i olika frågor har berörts genom möjliga alternativa förslag eller bedömningar. Betän-

PDF Svenska Gitarristen 2

Såväl privatpersoner som företag och myndigheter drabbas. Det visar Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier som i dag har överlämnat sitt betänkande (SOU 2015:77) med förslag på åtgärder till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Det skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. Till artikeln >>

En hare på Aldergrove
Flodfart
Skyddet för visselblåsare i arbetslivet - en konstitutionell och arbetsrättslig studie
Det som aldrig fick ske : skolattentatet i Trollhättan
NE PG band 21-1996
Kvinna - påverkan - makt
Gift dig rätt
Ett globalt krig
Jag var tvungen att gå E4
Vårfrost : Poesi och prosa 1903-1967
Thinking like a mountain
Främlingen på bussen
Litteraturens historia i världen
Tips och knep för din PC
Framgångsrika arbetsplatser -en bok om human resurshantering
Bortom tid och rum/Funnen och vunnen
Kändisfester : 40 år på röda mattan