Synliggöra värdet av ekosystemtjänster : Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster : betänkande från utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster SOU 2013:68 PDF

Skopia.it Synliggöra värdet av ekosystemtjänster : Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster  : betänkande från utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster SOU 2013:68 Image
BESKRIVNING
Utredningens förslag i korthet, med två olika tidsperspektiv:dels direkta åtgärdsförslag för att på kort sikt öka medvetenheten och främja integrering av ekosystemtjänsters värde i beslutsprocesser, dels åtgärder för att mer långsiktigt främja en vidareutveckling av kunskapsunderlaget som grund för mer kompletta analyser av åtgärdsalternativ för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Utredningen gör bedömningen att befintlig lagstiftning ger stöd för att ta hänsyn till ett antal viktiga ekosystemtjänster i avvägningar mellan olika intressen, men lagöversyner framöver bör få tydliga direktiv om att se över bestämmelser utifrån aktuell kunskap om värdet av ekosystemtjänster. Utredningen föreslår omedelbara åtgärder för vägledning till olika aktörer (kommuner, länsstyrelser och företag) för att stärka kapaciteten att integrera ekosystemtjänster i olika analyser och beslutsunderlag. Utifrån internationella kunskapsprojekt som The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), som initierats av bl.a. G8, anges en modell för "ekosystemtjänstbedömning" som är tillämpbar för svenska förhållanden. Modellen innebär att ekosystemtjänster som berörs i en beslutssituation behöver identifieras, kartläggas och värderas av dem som använder och har kunskap om ekosystemtjänsterna. Tillgänglig kunskap är inte tillräcklig för att på ett tillfredsställande sätt synliggöra ekosystemtjänster i nationella räkenskaper och andra underlag för nationella finansiella beslut. Statistikunderlag och metoder för miljöräkenskaper bör vidareutvecklas och möjligheten att koppla indikatorer för miljömålsuppföljningen till ekonomisk och social hållbarhet bör prövas. Ekosystemtjänstbedömningar utförs redan av många aktörer i Sverige. Därför är myndighetsstyrning för att samla kunskap och erfarenheter av pågående arbete ett viktigt första steg. Detta berör framför allt de 25 myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet. För att effektivt samla kunskap och erfarenheter från näringsliv och kommuner föreslår utredningen att en tillfällig statlig delegation inrättas, där olika branscher och aktörer som arbetar med regional utveckling, näringslivsutveckling och kunskapsförmedling kan samlas.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,22 MB

FILNAMN: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster : Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster : betänkande från utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster SOU 2013:68.pdf

ISBN: 9789138240175

UTGIVNINGSDATUM: 2013-10-17

Vill du läsa Synliggöra värdet av ekosystemtjänster : Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster : betänkande från utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster SOU 2013:68 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Synliggöra värdet av ekosystemtjänster : Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster : betänkande från utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster SOU 2013:68 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Guide för värdering av ekosystemtjänster ISBN 978-91-620 ...

Miljödepartementet har översänt SOU 2013:68, Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och önskar få synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster : Åtgärder för ...

Buy Synliggöra värdet av ekosystemtjänster : Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster : betänkande från utredningen Synliggöra ... 2013:68 (Statens offentliga utredningar 2013) by Miljödepartementet (ISBN: 9789138240175) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.

Ingen väg tillbaka
Paradiset var ett helvete : en essä om humanism och om värdenihilism
Attac : vad vill globaliseringskritikerna?
En liten bok
Mittemellan
Polarnatt
Dödligt mönster
Utan dig
Säljchefens Speedbok : inspirera och motivera dina medarbetare
Safari Afrika
Sten, järn, ljus och vind : skulptur, måleri, texter
Catalana
Stridens skönhet och sorg 1916
Homo psychicus som enfald kontra tvåfald mot mångfald : det analoga och det digitala som färdriktning mot en människoteori
Förnuft, känsla och moral : perspektiv på David Hume
Anna Svärd
Psykologutlåtanden och intyg