Vad är offentlig förvaltning? PDF

Skopia.it Vad är offentlig förvaltning? Image
BESKRIVNING
Varför är det köer inom sjukvården? Varför kommer inte tågen i tid? Varför blev den nya vägen dyrare än beräknat? I en modern demokrati förväntar vi oss att det offentliga ska leverera välfärdstjänster och nyttigheter snabbt, effektivt och med god kvalitet. Om det offentliga inte förmår leva upp till förväntningarna, om sjukvårdsköerna växer eller om tågen inte kommer i tid riskerar det leda till missnöje bland medborgarna och i förlängningen kan till och med demokratins legitimitet komma att ifrågasättas. En modern demokrati kräver helt enkelt en väl fungerande offentlig förvaltning. Ämnet offentlig förvaltning är förhållandevis lite känt jämfört med dess motsvarighet i engelsktalande länder - Public Administration. Boken fyller därmed en lucka genom att på svenska ge en översiktlig bild av ämnets bredd och framväxt i Sverige och i andra delar av världen. I boken diskuteras ämnets beståndsdelar, historia, centrala begrepp och teorier, men också ämnets roll i relation till studieobjektet, den offentliga förvaltningen, och hur de två utvecklats under 1900-talet. Boken vänder sig i första hand till studenter i offentlig förvaltning, men också till studenter i andra samhällsvetenskapliga ämnen som till exempel statsvetenskap, sociologi, företagsekonomi, socialt arbete och nationalekonomi samt till övriga som önskar en kortfattad introduktion till och är nyfikna på ämnet offentlig förvaltning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,44 MB

FILNAMN: Vad är offentlig förvaltning?.pdf

ISBN: 9789144082479

UTGIVNINGSDATUM: 2014-06-04

Vill du läsa Vad är offentlig förvaltning? pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lars Karlsson. Att läsa Vad är offentlig förvaltning? online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Vad är skillnaden mellan privat och offentlig sektor ...

Statlig förvaltning handlar om att ge statliga ... propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att ... Miljö och klimat Nyanländas etablering Näringspolitik Offentlig upphandling Regional tillväxt Rättsväsendet Skatt och tull ...

Vad blir man? - Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Vad är dokument- och ärendehantering? Exempel på ärenden inom offentlig förvaltning Elektroniska ärenden och e-tjänster Att koppla samman ärenden med varandra Bra att tänka på vid inköp av system Att implementera dokument- och ärendehantering Vanliga fallgropar du kan undvika Så får du ordning och reda i diariet

Örnsbergsauktionen 2014 catalogue
En resa i min själ
Maktens hemligheter : en essä om Machiavelli
Öppnas om natten
Hennes enda önskan
Deadline
Matthandlare Olssons död
Förråd: En släkthistoria
Gasverket i Värtan : årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans arkitekturskola, Avd. för restaureringskonst
Eldstorm
Den farliga leken (lättläst)
Den du älskar
Lektören