Gränser i havet. SOU 2015:10 : betänkande från Havsgränsutredningen PDF

Skopia.it Gränser i havet. SOU 2015:10 : betänkande från Havsgränsutredningen Image
BESKRIVNING
På grund av landhöjningen i norr rekommenderade 1965 års baslinjeutredning att en översyn av Sveriges baslinjer bör ske vart trettionde år. Detta är den första översynen som gjorts sedan dess. Havsgränsutredningen har genomfört ett omfattande tekniskt arbete för att identifiera lågvattenlinjen och de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Detta har skett genom flygfotografering och genom manuella mätningar längs strandlinjen och vid skär längre ut till havs. Det är utifrån baslinjerna som samtliga suveränitetszoner och jurisdiktionszoner ska beräknas, såsom territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon. Utredaren lägger också fram ett förslag om att inrätta en angränsande zon runt Sveriges kuster. Syftet med en angränsande zon är att utvidga möjligheterna att ingripa mot överträdelser av svensk lagstiftning som rör tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd. Sverige får samtidigt rätt att skydda det marina kulturarvet inom de havsområden som omfattas av den angränsande zonen, en möjlighet som Sverige inte utnyttjar i dag. Mot bakgrund av det nya förslaget till baslinjesträckning ska en anpassning ske av den yttre gränsen för Sveriges sjöterritorium.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,37 MB

FILNAMN: Gränser i havet. SOU 2015:10 : betänkande från Havsgränsutredningen.pdf

ISBN: 9789138242360

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-26

Gränser i havet. SOU 2015:10 : betänkande från Havsgränsutredningen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Utrikesdepartementet. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Gränser i havet. SOU 2015:10 : betänkande från Havsgränsutredningen online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Gränser i havet, del 1 Statens offentliga utredningar 2015 ...

Gränser i havet. SOU 2015:10 : betänkande från Havsgränsutredningen. Minnen från ett ingenjörsliv och andra skrifter. Alla är svin. Norges Arséne Lupin. De korrupta : enhanced. Aspergers syndrom - och sedan? Sverige vägatlas. Zombie - en överlevnadsguide. Flash CS6 Grunder.

Gränser i havet. SOU 2015:10: betänkande från ...

Vill du läsa En glöd av begär pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Sofia Fritzson. Att läsa En glöd av begär online är nu så enkelt!

Lucke & Lull : arvet efter en Bonnier
Tvist om hemman utlöste brodermord
Heligt rop - 7 ord som kommer att förändra ditt sätt att tillbe Gud
Ompröva ledarskapet
Det goda värdskapet : konsten att få människor att känna sig välkomna
Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
Varberg Då - nu: Historiska tillbakablickar, minnen och bilder från förr och nu.
Allvarligt talat : Berättelser om livet
Vita drömmar
Smartbook
God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning
Främlingen
Amor Fati
En statsminister mördas
Andra världskriget del 2
Att inventera perenner : en handledning
Z57 Funäsdalen-Ramundberget Fjällkartan : 1:50000
Skillnadens konst : sex kapitel om moderna fragment
Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin
Luftslottet som sprängdes