Ansvarsutkrävande PDF

Skopia.it Ansvarsutkrävande Image
BESKRIVNING
Möjligheten att ställa makthavare till svars för sitt handlande är centralt för en fungerande demokrati. Den offentliga makten utövas på uppdrag av folket och folket behöver kunna vidta åtgärder, direkt eller genom särskilda kontrollorgan, om makten inte utövas på ett önskvärt sätt.I boken analyseras ansvarsutkrävande av förvaltningen, när denna agerar inom EU. Förvaltningens främsta uppgift är att omsätta en beslutad politik till praktisk verksamhet. I det moderna samhället har förvaltningens uppgifter vuxit och omfattar numera även policyskapande och normgivande funktioner. Genom EU-samarbetet utförs förvaltningens uppgifter ofta utanför Sverige gränser och i samarbete med myndigheter från andra medlemsstater och EU-organ. Utgångspunkten för ansvarsutkrävande inom EU-samarbetet är att detta sker inom ramen för förvaltningarnas respektive konstitutionella system. Samtidigt innehåller EU-fördragen tre mekanismer där de olika systemens ansvarsutkrävande kan sammanlänkas; - Kommissionens möjlighet att inleda fördragsbrottsförfarande mot medlemsstater, - Revisionsrättens samarbete med nationella revisionsorgan, samt - Nationella domstolars möjlighet att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.En slutsats i boken är att den parlamentariskt grundade kontrollen bör innehålla en europeiserad dimension för att ändamålsenligt kunna utkräva ansvar av förvaltningen i dess europeiska verksamhet. Boken tar särskilt sikte på svenska förhållanden.Jane Reichel är docent i offentlig rätt och verksam vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,49 MB

FILNAMN: Ansvarsutkrävande.pdf

ISBN: 9789172234147

UTGIVNINGSDATUM: 2010-07-30

Ansvarsutkrävande-boken skrevs 2010-07-30 av författaren Jane Reichel. Du kan läsa Ansvarsutkrävande-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jane Reichel.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Det politiska systemet saknar ansvarsutkrävande

Utvärderingars konsekvenser för grundskolans praktik - styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring Forskningsprojekt Forskningsprojektets övergripande syfte är att undersöka dagens utvärderingssystem av grundskolan och studera systemens och dess produkters konsekvenser för skolans praktik.

De ansvariga i Syrien måste ställas till svars - Regeringen.se

Hur ansvarsutkrävande ska säkerställas i relation till externa utförare och bolag är något som diskuteras allt mer på senare tid bland såväl praktiker som forskare. Externa utförare arbetar utanför den kommunala och regionala förvaltningsorganisationen och omfattas således inte av samma system för ansvarsutkrävande.

Vikingavinter
Smekmånad : en novell ur Begär
Jakten
99 galna fakta du inte visste om bad
Individuella löner i skolan : verktyg eller sattyg
Skeptikerns guide till Jesus. D 2 : om Jesu identitet och uppståndelse
Jag ringer mina bröder
Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget
Vilda drömmar
Du är en storyteller - vare sig du vill eller inte!
Död mans brud
Från motstånd till möjlighet: att leda förändringsarbete i förskola och sko
Abakus Räkna 2
Frihetsberövad av psykiatrin
Blondie
Bakom ljuset
HRCT - Diagnostik och sjukdomsöversikt