Sånger från nedre Tjuvasjien PDF

Skopia.it Sånger från nedre Tjuvasjien Image
BESKRIVNING
Eva Lisina (f. 1939) är född i den sydtjuvasjiska byn Sjajmurzino, vars vidsträckta ravinlandskap och snöslätter gjorts kända för världen genom hennes bror Gennadij Ajgis poesi. I den samtida tjuvasjiska kulturen är hon en central gestalt - dels i kraft av sitt skönlitterära författarskap, som omfattar både barnböcker och översättningar av samtida rysk och europeisk prosa, men kanske framför allt som översättare av Bibeln, som först under hennes hand fått en fullständig tjuvasjisk språkdräkt. I Sånger från nedre Tjuvasjien, som innehåller både skönlitterära texter och essäer, möter läsaren henne i alla hennes gestalter: från Bibelöversättaren till barndomsskildraren. I ständig fond bakom henne avtecknar sig den ryska nittonhundratalshistorien - med hungers nöden i barndomsbyn, repressionen och de ständiga krigen, från östfronten till Tjetjenien. Boken ger också viktiga bidrag till förståelsen av Gennadij Ajgis författarskap.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,83 MB

FILNAMN: Sånger från nedre Tjuvasjien.pdf

ISBN: 9789187605338

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-04

Sånger från nedre Tjuvasjien är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Eva Lisina,Gennadij Ajgi. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Sånger från nedre Tjuvasjien online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Sånger från nedre Tjuvasjien | Stockholms Stadsbibliotek

Antalet talare och dialekter. Enligt folkräkningen från 1999 i Ryssland angav 1,64 miljoner (82% av alla tjuvasjer) tjuvasjiska som modersmål.Tjuvasjiska-talare bor huvudsakligen i Tjuvasjiska republiken och i Tatarstan.De förekommer ofta också i före detta sovjetiska republiker och i andra regioner inom Ryska federationen.Tjuvasjiska kan delas in i två stora dialekter: Anatri (övre ...

Eva Lisina har en försonande blick på människan - Sydsvenskan

Nu gör hon det igen med Eva Livinas "Sånger från nedre Tjuvasjien". En samling skönlitterära berättelser och essäer, varvade med poesi, från en bygd öster om Moskva.

Lyckas med försäljning
Carl Malmsten : formgivare och pedagog
Livsutvecklingens psykologi
Valda sidor
Det går an ; Hvarför reser du?
Det oändliga sinnet
Sweden's road to modernity : an economic history
Dotter hennes
Flora och Bellona
Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin
I Selmas sällskap
Den nakna flickan
Envar sin egen Falstaff, fakir
Mon Tresor
Limitation and liberation: women writers and the politics
Reformera islam
Stor var Lenin...: en massmördare och hans statskupp