Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning PDF

Skopia.it Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning Image
BESKRIVNING
Den etniska mångfalden i Sverige beskrivs oftast som värdefull och berikande. Samtidigt ställs samhället i detta sammanhang inför en rad utmaningar inte minst inom utbildningens och folkbildningens område. Folkbildningen såväl som andra institutioner i samhället har ett uppdrag att verka för ett integrerat samhälle. I en situation där individer och grupper riskerar att hamna utanför möjligheten att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling är folkbildningen av central betydelse inte minst vad gäller möjlighet till insikt och förståelse. Folkbildning som mobiliserande kraft för grupper som står vid sidan om blir en angelägen uppgift.Föreningen för folkbildningsforskning har som en av sina bärande verksamhetsformer att arrangera seminarier kring ämnen och teman av relevans för forskning om och verksamhet inom folkbildningen och med deltagande från såväl forskning som verksamhetsfältet. Vi har därför sett det som en uppgift att bidra till fortsatt kunskapsspridning och diskussion inom det område som rör mångfald och integration. Skriften utgör en tillbakablickande sammanfattning, fördjupning och utveckling av innehållet i en serie om tre årligen återkommande tvådagarsseminarier kring mångkultur och folkbildning med medverkan och deltagande av såväl forskare och folkbildningsverksamma.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,40 MB

FILNAMN: Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning.pdf

ISBN: 9789163385575

UTGIVNINGSDATUM: 2011-05-18

Vill du läsa Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lisbeth Eriksson,Anita Lundin,Alvar Svensson. Att läsa Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Pedagogiska resurser för möten och lärande

Bilder som ryckts ur sin kontext kan få helt ny betydelse när de klipps ihop med till en annan text och läggs ut som en nyhet. Du kan börja med att högerklicka på en bild i Google bildsök för att söka efter liknande eller få reda på var bilden du är nyfiken på varit publicerad tidigare.

lisbeth eriksson | Adlibris

Folkbildningen såväl som andra institutioner i samhället har ett uppdrag att verka för ett integrerat samhälle. I en situation där individer och grupper riskerar att hamna utanför möjligheten att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling är folkbildningen av central betydelse inte minst vad gäller möjlighet till insikt och förståelse.

Kärlekens geografi
Staden, guden och havet : Slutrapport från ett forskningsprogram
Stockholms skärgård - Södra (1:50 000)
Maria - Karmels skönhet
Adamsons
Bambi
Guds olydiga revben
En studie i blod
Mediernas valmakt
Fantastiska fåglar
Löparens hjärta
PULS Fysik och kemi 4-6 Arbetsbok 1, tredje upplagan
Kyss under misteln
En annan tid
Luftslottet som sprängdes
Ny djurskyddslag Del 4 (SOU 2011:75): Del 4
...ty floden måste till havet
Människan, brottet, följderna