Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer PDF

Skopia.it Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer Image
BESKRIVNING
Transnationella aktörer kan vara idé- eller intressebaserade, som non-governmental organizations (NGOs) och fackföreningar, men även kommersiella, som branschorganisationer och multinationella företag. Sådana aktörer har lyfts fram som en nyckel till global demokratisering -- men vilken roll spelar de i praktiken? Forskningsprogrammet "Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer", eller Transdemos, tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007. Detta är programmets slutrapport.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,52 MB

FILNAMN: Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer.pdf

ISBN: 9789170611834

UTGIVNINGSDATUM: 2015-06-17

Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer-boken skrevs 2015-06-17 av författaren none. Du kan läsa Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren none.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Globala familjer: Transnationella ntverk och ...

I projektet Globala Policymäklare, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker vi den roll som transnationella tankesmedjor kan ha i utformningen av policy-agendor. Tidigare forskning har visat att tankesmedjor kan fungera som politiska mäklare och förmedla och översätta idéer mellan olika aktörer i det politiska landskapet.

Christer Jönsson | Statsvetenskapliga institutionen

En tilltagande globalisering. Globaliseringen har medfört att multinationella och transnationella företag har fått ett allt större inflytande över samhällsekonomin och näringslivet inom de enskilda staterna. Detta sker bland annat genom att företagen är etablerade på olika platser i världen, men också genom att oberoende redan etablerade företag binds till de större ...

Sannolikhet och statistik för lärare
Design och konst D. 1 : Texter före 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:1
Jan och filmstölden
Blueberry Samlade äventyr 8
Isak Skogstads obekväma sanningar om skolan
En sax i hjärtat
De behövande
Kontroll - Ellen - del 1
Gaston. Den kompletta samlingen, Volym 4
Mördande spel