Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén PDF

Skopia.it Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén Image
BESKRIVNING
Utredningens grundläggande slutsats; den fredade zon medborgare har rätt till minskar samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av personuppgifter ökar. Det som är förknippat med den högsta risken för den personliga integriteten:handlar oftast om den stora insamling och hantering av uppgifter om enskilda som stora delar av befolkningen genomgår. Bland dessa finns arbetsgivares möjligheter till övervakning av anställda och informationshanteringen inom hälso- och sjukvård, inte minst frågor om rätt behörighet och åtkomstkontrolleräven den omfattande kartläggning av enskilda som sker när personer använder diverse appar eller sociala medier utgör en hög risk för den personliga integriteten samtidigt som kommittén är medveten om de stora fördelar som digitala tjänster medför för den enskilde. Bland det som i övrigt bedöms ha en påtaglig risk för den personliga integriteten finns bland annat:olika former av e-förvaltning inom och mellan myndigheter och vidareanvändning av offentlig informationäven polisens spaningsmetoder och den signalspaning som bedrivs av försvarsunderrättelseverksamhet och militär säkerhetstjänst bedöms innebära en påtaglig risk för den personliga integriteten. Särskild utredare: Göran Gräslund.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,15 MB

FILNAMN: Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén.pdf

ISBN: 9789138244593

UTGIVNINGSDATUM: 2016-06-08

Vill du läsa Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52

Hur står det till med den personliga integriteten, delbetänkande av Integritetskommittén (SOU 2016:41) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 15 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar på remissen "Hur står det till med den personliga integriteten"

SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga ...

Kommunstyrelsen har remitterat "Hur står det till med den personliga integriteten?" (SOU 2016:41). Remissen är ett delbetänkande från den statliga Integritetskommittén som ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 juni 2017. I delbetänkandet görs en omfattande genomgång och kartläggning av de faktiska och

Mitt år med MS : är jag botad nu
Strövtåg i Gamla Stan: Ramble in Gamla Stan
Lättpocket om MP3
För dem jag älskar
Vägen till Nürnberg : en berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa
Jörgen Fogelquist
Genernas drömda rot
Kvällens frihet
Smarta snacks: nyttigare mellanmål, tilltugg och godis
Skuggan av tvivel
Skapelse - Ny skapelse : anteckningar till evangeliebokens texter
Jag leder Hjärna
Tips från coachen - Val och beslut
Hur man förälskar sig i en man som bor i en buske
Skärvor av ett liv : vägen till och från Auschwitz
En man med onda avsikter
Lögnhalsarna