Konceptualisering i psykodynamisk terapi : att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien PDF

Skopia.it Konceptualisering i psykodynamisk terapi : att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien Image
BESKRIVNING
Inom psykodynamisk terapi, liksom inom andra terapitraditioner, behöver man kunna begripliggöra den person som söker hjälp och dennes problem, beteende, personlighet och historia, för att kunna göra systematiska terapeutiska insatser. Ett sådant begripliggörande gör man inom ramen för en konceptualisering. I denna bok ges en orientering i olika modeller för konceptualisering inom psykodynamisk tradition, liksom i ett integrerande synsätt på konceptualisering, och hur konceptualisering sedan kan tillämpas. Konceptualisering rymmer mycket av det centrala tänkandet inom det terapeutiska arbetet. Den ger en grundkarta med hjälp av vilken man begripliggör händelser och mänskliga reaktioner, predicerar skeenden, planerar behandlingsvägar framåt, hanterar behandlingshinder, etc. Den gör det möjligt att förstå det som fungerar, liksom att förstå även det som inte fungerar. Boken ger därför också en introduktion till själva kärnan i det terapeutiska arbetet. Boken är av intresse för de som vill veta hur man kan förstå problem och människor och den terapeutiska behandlingens centrala mekanismer. Konceptualisering i psykodynamisk terapi vänder sig till studerande under utbildning för människovårdande arbete, liksom till redan yrkesverksamma inom detta område, såsom psykologer, psykoterapeuter, psyko-terapihandledare, psykiatriskt och psykoterapeutiskt inriktade läkare, sjuksköterskor, mentalskötare, socionomer, sjukgymnaster, själavårdare, avdelningspersonal och annan vårdpersonal. Boken vänder sig också till de som är intresserade av psykologiska mekanismer i terapeutiskt arbete och hur olika förståelsemodeller kan överblickas, jämföras och integreras.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,57 MB

FILNAMN: Konceptualisering i psykodynamisk terapi : att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien.pdf

ISBN: 9789144079578

UTGIVNINGSDATUM: 2014-10-08

Konceptualisering i psykodynamisk terapi : att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bengt Eriksson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Konceptualisering i psykodynamisk terapi : att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Firnbarnen 3 - Frostbitna PDF E-bok

Konceptualisering i psykodynamisk terapi : att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien 427 kr Inom psykodynamisk terapi, liksom inom andra terapitraditioner, behöver man kunna begripliggöra den person som söker hjälp och dennes problem, beteende, personlighet och historia, för att kunna göra systematiska terapeutiska insatser.

Konceptualisering i psykodynamisk terapi att begripliggöra ...

Konceptualisering i psykodynamisk terapi : att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien Geoiden 9 Textbok Keskiluokan nousu, lasku ja pelot

Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget
Morgondagbok
En förlorad värld - en nostalgitripp till gårdagens flygresor
Sjöjungfrun
Södra Ängby : modernism, arkitektur, landskap
Sopigt
Jag läser A Lärarbok
Faktiskt Vi byter årstid
Självets garderobiär : självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi
Vad ska man med moral till i näringslivet?