Katastrofmedicin PDF

Skopia.it Katastrofmedicin Image
BESKRIVNING
Denna bok beskriver hur man ska hantera den svåra uppgiften att bedriva sjukvård på effektivast möjliga sätt i alla de olika typer av situationer där det akuta vårdbehovet överstiger vad som kan klaras med tillgängliga resurser. Den täcker hela omhändertagandekedjan från skadeområdet till definitiv behandling på sjukhus. Denna nya upplaga av Katastrofmedicin är en helt ny bok, utökad till innehållet och uppdaterad mot bakgrund av den omfattande utveckling som präglat detta ämnesområde sedan föregående upplaga. Läs mer Katastrofmedicin kan användas som både läromedel vid utbildning på alla nivåer och som en lättillgänglig handbok och vänder sig till såväl personal i prehospital vård som till läkare och sjuksköterskor på sjukhusens akutmottagningar och inom berörda specialiteter. Om författarna Huvudförfattare och samordnare är professor Sten Lennquist, kirurg och tidigare klinikchef vid universitetssjukhuset i Linköping. Han är välkänd för sina insatser inom såväl svensk som internationell katastrofmedicin och har haft internationella undervisningsuppdrag för både EU, WHO och ett flertal länder i olika delar av världen. År 1991 blev han Sveriges förste professor i katastrofmedicin. Han var initiativtagare till och grundare av Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, är chefredaktör i International Journal of Disaster Medicine och Chairman för sektionen för Disaster & Military Surgery inom European Society for Trauma & Emergency Surgery, där han varit president 2006-2008.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,27 MB

FILNAMN: Katastrofmedicin.pdf

ISBN: 9789147084814

UTGIVNINGSDATUM: 2009-03-05

Vill du läsa Katastrofmedicin pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Sten Lennquist. Att läsa Katastrofmedicin online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Region Östergötland - Katastrofmedicinskt Centrum (KMC)

Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet har utsetts till WHO Collaborating Center av Världshälsoorganisationen. Nu kommer samarbetet med WHO att bli ännu tätare, säger föreståndaren Johan von Schreeb. Som Collaborating Center kan KI dela med sig av sin kunskap.

Katastrofmedicin, 7.5 hp - Linköpings universitet

Category People & Blogs; Song I Believe; Artist Blessid Union Of Souls; Licensed to YouTube by UMG (on behalf of Virgin Records Ltd); SOLAR Music Rights Management, ASCAP, EMI Music Publishing ...

Ásta : när det inte finns nån väg ut ur världen - vart beger man sig då?
En av oss sover
Vällustingarna : noveller
Selma Lagerlöf. 1, Från Mårbacka till Jerusalem
Kokain : Drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman
Stockholm
Carl von Mecklenburgs förvillelse
Från rim och ramsor till Ekelöf och Kafka : litteraturarbete i tre yrkesinr
Gör facket till en kamporganisation
Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord : kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt
À plus ! åk 8 textbok
Aktiv läskraft, Mellanstadiet
Förvaret
Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. Ds 2017:33
Mitt hjärta sörjer gården
31 Jönköping Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (bok + digital produkt)