Sjörätt : från noll till VII PDF

Skopia.it Sjörätt : från noll till VII Image
BESKRIVNING
Samhället ställer allt högre på krav på de som framför båtar och skepp och på de som har annan uppgift ombord som är viktig för sjösäkerheten. Detta gäller både för fritidsfartyg och för yrkesfartyg. Denna bok vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte behöver någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning och till de som yrkesmässigt, med obligatorisk formell behörighet, framför båtar och skepp. När olyckor eller tillbud till sjöss inträffat kan de som har varit vårdslösa, eller som har varit passiva, ställas till ansvar. Detta gäller även om det inte krävts att personen/personerna ifråga skulle haft formell behörighet för sin uppgift ombord. På de som yrkesmässigt utför uppgifter ombord - och i vissa fall även iland för fartygets drift - ställer myndigheterna krav som ofta innefattar både examen och praktik. Ambitionen med boken är dels att behandla vad som alla med uppgifter av betydelse för sjösäkerheten bör känna till och dels att orientera läsarna om de inte sällan svåröverskådliga regelverk som anger skyldigheter och ansvar vid sjöfart med båtar och skepp. I boken ingår även särskilda avsnitt som uppmärksammar läsarna på gränsdragningarna mellan olika kategorier av fartyg. Kunskap om detta behövs för att undgå att ovetandes dra på sig ansvar t.ex. genom att i en fritidsbåt ta med så många passagerare att reglerna om passagerarfartyg blir tillämpliga. Bokens titel Sjörätt - från Noll till VII syftar till att innehållet är avsett att täcka spannet från inga kunskaper alls i ämnet sjörätt till sådana kunskaper som krävs för examen Fartygsbefäl Klass VII. Författarens uppfattning om vad alla med uppgifter ombord bör känna till anges genom asterisk (*) vid avsnittsrubrikerna. Tredje upplagan är delvis omdisponerad och kompletterad med information om nya regler. Rolf Ihre utbildade sig ursprungligen till sjökapten men omskolade sig till jurist och har arbetat som skadereglerare och bolagsjurist inom rederikoncernen Salén och senare som advokat med inriktning på kommersiell sjöfart och på fritidsbåtfrågor. Rolf Ihre har även givit ut bl.a. boken Handbok i Sjörätt, är en av författarna till boken Shipbroking and Chartering Practice (Informa, London) och har sedan 1970-talet undervisat i sjörätt och angränsande frågor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,20 MB

FILNAMN: Sjörätt : från noll till VII.pdf

ISBN: 9789172235601

UTGIVNINGSDATUM: 2014-04-11

Sjörätt : från noll till VII är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Rolf Ihre. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Sjörätt : från noll till VII online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Amazon.it: Sjörätt : från noll till VII - Rolf Ihre ...

Sjörätt : från Noll till VII av Rolf Ihre häftad, 2014, Svenska, ISBN 9789172235601. Samhället ställer allt högre på krav på de som framför båtar och skepp och på de som har annan uppgift ombord som är viktig för sjösäkerheten. Detta gäller både för ...

Rolf Ihre - Böcker | Bokus bokhandel

VHF till sjöss Sjörätt - från noll till VII Sjötrafikföreskrifterna övningssjökort 61/93 transportör passare nautisk linjal. Vi skickar normalt böckerna inom 5 vardagar. Vi rekommenderar att du beställer hem böckerna innan kursstart, Fartygsbefäl är en omfattande kurs och det är mycket att läsa in.

Bolagsstämma i svenska aktiebolag
Passageraren
Blanche 1363
En kropp i balans - Massage & Stretching för alla hundar
Vidare vatten : minnespassager
Allas älskare, ingens älskling
Noveller från Bosnien-Hercegovina
Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design
Svea Rikes Historia Fra N de a Ldsta Tider Till Konung Carl XII. S Do D. (O Fversatt AF A. M. Strinnholm.).
Mitt barn och jag
Fransk språkkurs grundkurs