Böckernas tid: svenska förlägareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 PDF

Skopia.it Böckernas tid: svenska förlägareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 Image
BESKRIVNING
Böckernas tid är en antologi om en spännande epok i den svenska bokmarknadens historia, där forskare och branschröster ger sina bilder av händelserna och debatterna. Den utges i anslutning till Svenska Förläggareföreningens 175-årsjubileum. Efterkrigstiden har inneburit stora och omdebatterade förändringar i litteraturens villkor. Olika slags billigböcker har gått ut i stora upplagor: folkboksserier, kvalitetspocket, populärpocket och bokklubbarna har haft en storhetstid. När bokpriserna släpptes fria 1970 upplöstes kommissionssystemet inom bokhandeln och handeln med böcker tog nya vägar via bokhandelskedjor, varuhus och nätbokhandel. Staten har bedrivit en aktiv kulturpolitik inom litteraturområdet, samtidigt som olika kommersiella krafter har fått friare spelrum. Hela medielandskapet har förändrats, först genom tv:s genombrott under 1950-talet och några decennier senare genom den digitalisering av samhället som även har givit upphov till e-böcker och strömmade ljudböcker. Genom alla dessa förändringar har den tryckta boken fortsatt att vara en viktig kraft för bildning, fantasi och underhållning. Böckernas tid fångar dess villkor och förändringar genom ett tjugotal bidrag av forskare och branschföreträdare. Boken riktar sig till alla som är intresserade av den svenska bokmarknaden av författarna, förlagen, utgivningen, återförsäljarna och alla de särskilda händelser och företeelser som format och fortfarande formar den svenska bokbranschen. Författare: Kristina Ahlinder Gunnel Furuland Jerry Määttä Leif Olsson Jan-Erik Pettersson Erik Peurell Ann Steiner Johan Svedjedal (huvudförfattare) Petra Söderlund Åsa Warnqvist

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,14 MB

FILNAMN: Böckernas tid: svenska förlägareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943.pdf

ISBN: 9789127161443

UTGIVNINGSDATUM: 2018-12-04

Böckernas tid: svenska förlägareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943-boken skrevs 2018-12-04 av författaren Johan Svedjedal,Peter Karlsson. Du kan läsa Böckernas tid: svenska förlägareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Johan Svedjedal,Peter Karlsson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Böckernas tid : Svenska förläggareföreningen och svensk ...

Böckernas tid Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmark-nad 1943-2017 Detta är en antologi som publiceras till föreningens 175-årsjubileum i december 2018. Flertalet av bidragsgivarna har disputerat vid Uppsala universitet. Arbetet har pågått sedan sommaren 2016. Preliminär disposition:

Johan Svedjedal presenterar boken "Böckernas tid: Svenska ...

En ny antologi har givits ut, Böckernas tid. Svenska förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943.Johan Svedjedal är huvudredaktör. Följande skribenter som har disputerat vid institutionen medverkar: Gunnel Furuland, Jerry Määttä, Erik Peurell, Johan Svedjedal, Petra Söderlund och Åsa Warnqvist.

Meddelanden AF Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica
Kliv ut i Andens liv
Drömfaktorn
Datorkunskap DAA1201 för Office 2007
Lossa sand
Vitsvit
Morden i Malmö
Ro utan åror
Andra världskriget, del 5. 1944 - kriget vänder
Prepositionsboken
Han ledde ett universitet och styrde en stad : historien om Thore Engströmer
Livet i familjen : om det viktiga samspelet
Med fara för livet
Bara ät! : om intuitivt ätande & hur du gör slut med bantningskulturen
Ull
Fragmenterade platser, ting och människor : stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland ca 1000-300 f Kr
Selma Lagerlöfs dagbok
Den hedervärda majoren