Från intellekt till intuition PDF

Skopia.it Från intellekt till intuition Image
BESKRIVNING
I vår tid är utbudet av olika meditationsformer stort, men samtidigt kan det vara svårt att bedöma de olika metodernas värde. Denna grundläggande bok om meditationens teori och praktik kan vara till stor hjälp därvidlag.Särskilt klargörande är den ingående behandlingen av den mystiska meditationens begränsningar. Inom mystiken finns en stark betoning av känslolivet. Mystikern tror sig ofta bäst kunna tillfredsställa sin längtan efter extatiska andliga upplevelser genom att hämma sitt tankeliv så till den grad att sinnet töms fullständigt.Detta kan vara en riskabel väg, och många mystiker har därför inte bara varit världsfrånvända och opraktiska drömmare utan ibland också insnärjda i allehanda illusioner.En långt säkrare utvecklingsväg är därför att ha tänkandet som utgångspunkt för meditationen. Och när koncentrationen och klarheten i det meditativa tänkandet når sin höjdpunkt övergår det i kontemplation. Då är själen sinnet och hjärnan koordinerade, och själen kan överföra sitt ljus och sin kunskap till sitt väntande och positivt mottagliga instrument.Detta är upplysningen, och den uppgift som återstår är att omsätta denna upplysning i ett inspirerat liv, där hela personligheten - känslorna, intellektet och intuitionen - är engagerade i ett praktiskt och kärleksfullt tjänande av medmänniskorna.Från intellekt till intuition visar alltså att träget och korrekt utförd meditation är vägen till det själsstyrda tjänande som är den fullfjädrade vitmagikerns kännemärke.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,96 MB

FILNAMN: Från intellekt till intuition.pdf

ISBN: 9789186338183

UTGIVNINGSDATUM: 1997-11-01

Vill du läsa Från intellekt till intuition pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Alice A Bailey. Att läsa Från intellekt till intuition online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

intellekt - Wiktionary

Att måla på intuition Han inspireras av zenfilosofi, kalligrafi och fåglar och kopplar bort intellektet när han målar. I dag öppnar Karl Mårtens utställning på Tomarps Kungsgård.

5 saker som starkt intuitiva personer gör annorlunda ...

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Är vi i färd med att outsourca vårt intellekt till uppkopplade och ständigt närvarande apparater?; Intressant nog är de stora indiesuccéerna spel som prövar kreativitet och intellekt snarare än prickskytteprecision och reaktionsförmåga.; Nu är Perry inte den enda vars intellekt har ...

I väntan på Messias
Glädjen
Marcelle
Det finns någon därinne
Påtvingat liv
Dylan Dog. Berättelsen om Ingen
Actionbibeln
Historien om Gelleråsbanan
Pastorul
Ludde
Blodröd måne över Villette
Bli ekonomisk & börja spara
Ur en krukmakares liv : drivkraften, konsten och försörjningen
Ritningsläsningens ABC Modellsats
Darling Mona
Hur man säger nej när det verkligen behövs
PLANKA CV : Lär av de bästa och kom till intervju - Hitta dina styrkor - Finn ut vad du passar som - Hitta jobben som ej annonseras ut