Varandra som vänner och fiender : en idékritisk undersökning om kontraktet PDF

Skopia.it Varandra som vänner och fiender : en idékritisk undersökning om kontraktet Image
BESKRIVNING
Med utgångspunkt i den aristoteliska tanken om att vänskapen utgör kontraktsrelationens förebild, genomför Sacharias Votinius i Varandra som vänner och fiender en kritisk undersökning av det moderna kontraktsbegreppet och dess idéhistoriska framväxt. Boken handlar om ömsesidighet i sociala relationer om vänskap. Men den behandlar också sådana moraliska och rättsliga normer som istället främjar ensidiga, eller till och med direkt fientliga, relationer. Undersökningen kretsar kring de värden som konstituerar den sociala relationen vänskap, och den centrala frågan gäller vilken betydelse dessa värden skall tillmätas i kontraktuella relationer. Bakom frågan döljer sig en konflikt som ytterst härrör ur två olika synsätt på samhället, människan och hennes relationer, och som kommer till uttryck bland annat i skilda uppfattningar om vilka principer som bör ligga till grund för rättsordningen. Varandra som vänner och fiender fokuserar framför allt den relation som manifesteras i kontraktet. De civilrättsliga frågeställningarna behandlas som en integrerad del i en vidare analys med moralfilosofiskt, politisk-filosofiskt och rättsfilosofiskt innehåll.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,95 MB

FILNAMN: Varandra som vänner och fiender : en idékritisk undersökning om kontraktet.pdf

ISBN: 9789171396785

UTGIVNINGSDATUM: 2004-11-01

Varandra som vänner och fiender : en idékritisk undersökning om kontraktet-boken skrevs 2004-11-01 av författaren Sacharias Votinius. Du kan läsa Varandra som vänner och fiender : en idékritisk undersökning om kontraktet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Sacharias Votinius.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Varandra som vänner och fiender en idékritisk undersökning ...

Varandra som vänner och fiender : en idékritisk undersökning om kontraktet av Sacharias Votinius Inbunden , Svenska, 2004-11-01

Varandra som vänner och fiender : en idékritisk ...

lojalitetsplikt ganska stor, och så pass stor att det som nyhet borde ha förlorat sin attraktionskraft i vart fall bland den avtalsrättsliga expertisen.2 Fascinationen över 1 Jfr Votinius S., Varandra som vänner och fiender. En idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund, Eslöv 2004.

Stora popboxen : svensk pop 1964-1969. Volym 1
Makt utan gräns
Djuren : i människans klor
Pentagram
Han är vår frid
Hur Förintelsen planerades
Överlåtelse av beslutanderätt : en rättsvetenskaplig studie av den i 10 kap. regeringsformen reglerade möjligheten att överlåta beslutanderätt till icke-svenskt organ
Förtrollad natt och blodig dag -44
Sunny
Som ett brev på posten
Intervallguiden : höj tempot med fartfyllda pass
Ett liv värt att leva