Historiens hemvist I : den historiska tidens former PDF

Skopia.it Historiens hemvist I : den historiska tidens former Image
BESKRIVNING
Vi lever alla omgivna av ett förflutet som på olika sätt påverkar nuet. Men hur ska vi förstå det förflutnas fortsatta verkan och närvaro i samtiden? Inom historieteori diskuterades länge frågan om vi kan veta något med säkerhet om det förflutna. Men under senare decennier har intresset snarare riktats mot de olika sätt på vilka det förflutna finns kvar och formar de efterkommande. En dåtidsorienterad historieskrivning har fått ge plats åt en som rör sig i relationer mellan olika tidsliga dimensioner. I takt med att den historiska tiden historiseras väcks nya frågor: Är det meningsfullt att tala om en sammanhängande fortskridande tid eller bör vi snarare tänka oss flera parallella, multipla och korsande tider? Hur ska vi förstå historisk tid efter att framstegstanken själv alltmer kommit att framstå som en konstruktion? Frågor om vår egen plats i ett historiskt landskap öppnar för nya sätt att tänka det historiska och att historisera, där genealogiska, arkeologiska, dekonstruktiva, konstellativa och andra former av motläsningar tycks öppna nya och olikartade dörrar till det förflutna, i dess skilda gestalter och verkligheter. "Den historiska tidens former" är den första fristående delen i trebandsverket "Historiens hemvist". Den samlar nitton forskare inom skilda ämnen som behandlar frågor om historiens slut, hemsökelser och gengångare, döda och odöda, postapokalyps och messianism, exil, narrativitet och genealogi, polytemporalitet, anakronism och tidens mångfaldigande. Sammantaget bidrar den till att ge nya kartor över det samtida historiska medvetandet i dess struktur och förvandling. Volymen är redigerad av Victoria Fareld, forskare i idéhistoria vid Stockholms universitet, och Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, båda knutna till forskningsprogrammet "Tid, minne, representation".

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,48 MB

FILNAMN: Historiens hemvist I : den historiska tidens former.pdf

ISBN: 9789170612008

UTGIVNINGSDATUM: 2016-09-19

Historiens hemvist I : den historiska tidens former-boken skrevs 2016-09-19 av författaren Jens Bartelson,Henrik Berggren,Staffan Carlshamre,Marcia Sá Cavalcante Schuback,Kristina Fjelkestam. Du kan läsa Historiens hemvist I : den historiska tidens former-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jens Bartelson,Henrik Berggren,Staffan Carlshamre,Marcia Sá Cavalcante Schuback,Kristina Fjelkestam.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Makadam nyheter 2016 by Makadam - Issuu

Originalspråk: svenska: Titel på värdpublikation: Historiens hemvist: Undertitel på gästpublikation: 1. Den historiska tidens former: Redaktörer: Victoria ...

Serie Historiens hemvist - Böcker | Bokus bokhandel

Historia skrivs alltid av någon och någonstans ifrån. Tiden, platsen och historikerns position spelar roll för vilken historia som tar form, och vem som genom denna historia kan tala. Men historieskrivningens praktik är inte begränsad till den akademiska disciplinen.

Fransk språkkurs
Det blod som spillts
Flickan utan hud
Odla ditt lagomliv : gör upp med digital stress, livsstilshets och kravet
Vi två
Lesson study : kollegial professionsutveckling
Minns du?
Aldrig vid din sida
Invandrarna /Lättläst
Historien om verkligheten : hur världen började, hur den slutar och allt det viktiga som händer däremellan
Acrobat DC Grunder
Resa sig stark
Att motverka andnöd och hjärnkollaps
Enkelriktat