Jesus från Nasaret. D. 2, Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen PDF

Skopia.it Jesus från Nasaret. D. 2, Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen Image
BESKRIVNING
Påvens bok om jesus intar en enastående plats i påvarnas historia. Aldrig tidigare har en påve gett ut en bok och för- klarat att den inte gör anspråk på att vara auktoritativ utan vill vara ett öppet inlägg, här i ett samtal om vem Jesus var och är. Bokens författare är snarare professor Joseph Ratzinger än påven Benedikt XVI, och bokens form är kritisk och resonerande, samtidigt som det kristna budskapet om Jesus sätts i centrum. Detta ovanliga framställningssätt har redan gjort boken läst och debatterad i långt vidare kretsar världen över än vad som brukar vara fallet ifråga om de flesta påvliga dokument. I denna andra del av Joseph Ratzingers/Benedikt XVI:s bok om Jesus (den första utkom på svenska 2007) får vi följa honom från intåget i Jerusalem fram till uppståndelsen. På samma sätt som i första delen vill påven belysa Jesu gestalt och budskap och inte försöka skriva Jesu livshistoria. Hur skall då Jesu förkunnelse förstås och vilken betydelse har den för oss? Här uppmärksammas särskilt Johannesevangeliet, men också Paulus brev beaktas för att en bättre helhetssyn skall kunna nås. Det är tydligt att författaren är väl inläst på den moderna bibel- forskningen. Några viktiga problem som diskuteras är till exempel dateringen av Jesu död och om den sista måltiden var en påskmål- tid eller inte. Men påven vill inte stanna vid den vetenskapliga frågeställningen. Bibelforskningen måste uppfattas som en del av teologin i vidare mening. Endast så kan den få sin fulla betydelse för oss och inte förlora sig i detaljundersökningar. Den här boken förutsätter inga förkunskaper om Bibeln, inte hel- ler att man har läst den första delen. Den kan läsas med behållning av alla som är intresserade av Nya testamentet och kristen tro.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,89 MB

FILNAMN: Jesus från Nasaret. D. 2, Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen.pdf

ISBN: 9789175805320

UTGIVNINGSDATUM: 2011-11-18

Vill du läsa Jesus från Nasaret. D. 2, Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Joseph Ratzinger,Benedikt Xvi. Att läsa Jesus från Nasaret. D. 2, Från intåget i Jerusalem till uppståndelsen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Jesu liv enligt Nya testamentet - Wikipedia

"Jesus, vår Herre och broder". Författaren har gjort en lätt bearbetning av texten. I sin Sigtuna-version hade psalmen denna form: Klockorna kalla till Herrens hus vitt över land och stad. "Kommen, I alle!" - Ur malmens brus tonar en hälsning glad. Himmelriket är nära. Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid,

Jesu liv enligt Nya testamentet - Wikipedia

Jesus från Nasaret : Historien om Jesus från Nasaret är tidernas största berättelse. Franco Zeffirellis mästerverk om den lika mänsklige som helige Jesus - från födseln till den gudomliga uppståndelsen - är ett storslaget äventyr, direkt baserat på Nya Testamentet.

Skuggorna kommer
Grammie 2 : engelsk grammatik med övningar
En färskvaruupplevelse : serier om den råa samtiden
Hassel och jakten på lilla Mona : Roland Hassel-noveller
Tystnadens gåta
Text & Stil : Om konsten att berätta med vetenskap
Nästan som du
Smartare än din telefon
Röd hungersnöd : Stalins krig mot Ukraina
Farligt förflutet
Brev och dagboksanteckningar 3 : Brev 1830-1838
Gudar och odjur
Drakens andedräkt
Bernadotte : för Sverige hela tiden
Paradoxernas tro : om meningsbärande motsägelser i kristen tankevärld
Projekt storytelling : forskares berättelser om hur det är att vara kvinna i akademin och deras visioner om framtiden
Längs vägen till Limerick
Tal och skrifter : en biografi