Ökad trygghet för hotade och förföljda personer. SOU 2015:69. : Betänkande från Trygghetsutredningen PDF

Skopia.it Ökad trygghet för hotade och förföljda personer. SOU 2015:69. : Betänkande från Trygghetsutredningen Image
BESKRIVNING
Föreslår att ett antal frågor som har betydelse för hotade och förföljda personer utreds. Några av de områden som avhandlas:frågor om rätten till partsinsyn kan begränsas för förföljare som är motpart till den som är hotad eller förföljd,om det bör införas ytterligare sekretess till skydd för det allmännas intresse,om ersättning till hotade och förföljda personer, om handläggning av reseersättning i domstol kan ske utan att parterna tar del av uppgifterna i begäran, om det är möjligt att avisera uppgifter i större utsträckning till SPAR, kommuner och landsting i syfte att underlätta för personerna utan att säkerheten äventyrasom det är möjligt att införa bättre rutiner för posthantering hos Skatteverket. Utredningens förslag om en sammanhållen ordning för hot- och riskbedömningar och en föreskriftsrätt för polismyndigheten kommer att medföra att hot- och riskbedömningarna blir bättre, tydligare och mer enhetliga. Förslagen innebär också bättre förutsättningar för att utveckla och förbättra skyddsinstituten och förbättra myndighetssamarbeten. På sikt görs bedömningen att det kan innebära effektivare arbetssätt och minskade kostnader. Polismyndigheten kommer att få ökade kostnader med anledning av förslagen. Utredningen bedömer att de uppgår till cirka 1 miljon kronor och att kostnaden kan finansieras inom ramen för nuvarande anslag.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,82 MB

FILNAMN: Ökad trygghet för hotade och förföljda personer. SOU 2015:69. : Betänkande från Trygghetsutredningen.pdf

ISBN: 9789138243251

UTGIVNINGSDATUM: 2015-06-30

Ökad trygghet för hotade och förföljda personer. SOU 2015:69. : Betänkande från Trygghetsutredningen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Finansdepartementet. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Ökad trygghet för hotade och förföljda personer. SOU 2015:69. : Betänkande från Trygghetsutredningen online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Utredningen, som antagit namnet Trygghetsutredningen, överlämnar betänkandet Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69). Stockholm i juni 2015. Birgitta Pettersson /Linda Celander. Anna Sjöstrand

PDF Yttrande över Trygghetsutredningens betänkande Ökad ...

Trygghetsutredningen överlämnar idag sitt betänkande. Trygghetsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande "Ökad trygghet för hotade och förföljda personer". För att förstärka skyddet av personuppgifter föreslår utredningen att kvarskrivning ersätts med skyddad folkbokföring som ger ett bättre skydd.

What's up?. 6, Diagnostiska tester
PS från Paris
Och så kom du
Mon Tresor
En svår tid för dansk polis
Gränsland
Flodskörden SL-skärm
Vi som älskade och hatade så
Arvet från Bagdad : hur det grekiska vetandet bevarades och berikades
Bombay Boulevard
Innanförskap : autismspektrumtillståndets funktionshinder inifrån