Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik PDF

Skopia.it Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik Image
BESKRIVNING
Det finns numera en ämnesdidaktisk kunskapsbas, uppbyggd med vetenskapliga metoder, som kan användas för att skapa nya sätt att undervisa. Den är rik och öppnar många intressanta möjligheter. Boken ger en översikt över viktiga delar av denna kunskapsbas samt tre genomarbetade exempel på hur den har använts för att utveckla och pröva undervisning i åk 4 - 8 på grundskolan. Det första exemplet handlar om livscykler, det andra om en partikelteori för gaser och det tredje om ljud, hörsel och hörselhälsa. Boken är en fristående tredje del i en didaktiktrilogi, utgiven av Studentlitteratur. Den första heter "Grundskolans naturvetenskap: helhetssyn, innehåll och progression". Den belyser och diskuterar vilket innehåll grundskolans naturvetenskapliga undervisning skulle kunna ha och hur det kan disponeras. Andra delen har titeln "Att förstå skolans naturvetenskap: forskningsresultat och nya idéer" och är en systematisk genomgång av elevernas möjligheter och svårigheter att förstå ett stort antal naturvetenskapliga områden. Denna tredje del fokuserar frågan om hur undervisningen kan utvecklas. Till boken hör en webbplats med exempel på diagnostiska prov, fördjupande artiklar, animationer m.m. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grundskolan och gymnasiet, lärarutbildare och andra med intresse för undervisning och lärande i naturvetenskap.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,35 MB

FILNAMN: Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik.pdf

ISBN: 9789144068961

UTGIVNINGSDATUM: 2011-03-04

Vill du läsa Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Björn Andersson. Att läsa Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge ...

Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik Björn Andersson Häftad. 359. Skolämnet svenska : en kritisk ämnesdidaktik Gunilla Molloy Häftad. 297. Barndom, lärande och ämnesdidaktik Ingrid Pramling Samuelsson ...

Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge ...

Att utveckla undervisning i naturvetenskap: Kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. Arnett, K. (2010). Scaffolding Inclusion in a Grade 8 Core French Classroom: An Exploratory . Case Study. Canadian Modern Language Review, 66 (4), s. 557-582. B orgström, H. (2006). Den hemliga koden: aktuell forskning om läsning ...

Camillas äktenskap
Hänförd
Osynliga stängsel
Stavrogins brott
Hjärtats väg : att hela och helas med kärlekens kraft
Bamse : den kompletta veckoserien : 1966-1970
I parken
Till Brokeback Mountain: erotisk novell
Trettionde november : kampen om Lund 1985-2008
I kundens skor : att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv
Den blå ljungblomman
Språk och kunskap
Kejsarinnans tofflor
Där ingen vind blåser
En medelålders pappas dagbok