Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling PDF

Skopia.it Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling Image
BESKRIVNING
Varje elev bör ges de allra bästa förutsättningar att lyckas i skolan. För detta krävs att lärare och rektor på ett mycket genomtänkt sätt organiserar för lärande. Den här boken ger en djupare förståelse för hur lärare genom medvetenhet i planering och utförande av undervisningen, återkommande reflekterande samtal kollegor emellan och kontinuerlig utvärdering kan öka läs- och skrivförmågan hos alla elever. Författarna beskriver hur de med fokus på läs- och skrivstrategier utvecklar eleverna till kompetenta läsare och goda skribenter men också hur läs- och skrivstrategier tillämpas i undervisningen i andra ämnen, som matematik, NO och SO. Genom en utvecklad cirkelmodell, cirkeln för all undervisning, och konkreta exempel från klassrummet beskriver författarna hur de planerar, genomför och analyserar sin undervisning och dess effekter på elevernas lärande. Med hjälp av variationsteori, Learning Study och kollegialt lärande undersöker de vad i undervisningen som fungerar och vad som inte gör det. Målet är tydligt: ingen elev får lämnas ensam i kunskapsinlärningen. Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling vänder sig främst till lärarstudenter och verksamma lärare i grundskolans tidigare år, men arbetssättet är tillämpbart i all undervisning från förskoleklass till gymnasium.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,78 MB

FILNAMN: Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling.pdf

ISBN: 9789144102344

UTGIVNINGSDATUM: 2015-03-27

Vill du läsa Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ingrid Ehrnlund,Anna Ekerstedt. Att läsa Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

God skrivutveckling : kartläggning och undervisning ...

Språk- läs och skrivutveckling- Center för Skolutveckling. 696 gillar. Här puffar vi tillsammans för de språk- läs och skrivaktiviteter som sker i och... Hoppa till. ... t få verktyg för att bli mer konkreta och specifika i sin undervisning, och att träna på att göra tydligare analyser och utvärderingar av sitt arbete.

Tid för skrivutveckling - - vid läs- och skrivsvårigheter ...

Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling Undervisning med helhetstänk som gynnar alla elever. Kurstillfällen 2015-11-10, kl. 17.00-20.00 Malmö. 2015-11-12, kl. 17.00-20.00 Göteborg

I gränsland : essäer om kvinnliga författarskap
Krigets idéer : svenska tankar om krigföring 1320-1920
Från vildmark till grön ängel - receptionsanalyser av läsning i åttonde klass
Körkortsteori 2020: den senaste körkortsboken
Kom igång med HTML
Avgrundens folk
Katolsk bönbok
Järnvägsminnen 7 : ångloksminnen
Automobiler på G : bilen i Kronobergs län 1900-1930
Solnedgång i Central Park
Leoparden och Berättelser
Sårad i strid