Röster från den mångkulturella skolan PDF

Skopia.it Röster från den mångkulturella skolan Image
BESKRIVNING
Spowe, Bengt Röster från den mångkulturella skolan Om undervisning och lärande i förskola och skola. En resursbok för blivande och verksamma lärare, lärarutbildare och skolledare. Svensk förskola och skola är i högsta grad mångkulturella. Hur genomför vi en pedagogisk verksamhet och undervisning så att varje barn, varje elev får tillgång till lärande på lika villkor? Hur inkluderar vi varje barns och elevs kulturella bakgrund i undervisningen? Dessa är några av de frågor som i boken diskuteras utifrån exempel från praktiskt arbete med barn och elever. Författare: Bengt Spowe, universitetsadjunkt i engelska, med särskilt intresse för involveringspedagogik i mångkulturell undervisning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,47 MB

FILNAMN: Röster från den mångkulturella skolan.pdf

ISBN: 9789189040458

UTGIVNINGSDATUM: none

Vill du läsa Röster från den mångkulturella skolan pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Röster från den mångkulturella skolan online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Den mångkulturella förskolan : motsägelser och möjligheter ...

Röster från den mångkulturella skolan: om undervisning och lärande i förskola och skola. Uppsala: Kunskapsföretaget. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. Jan 2005;

PDF Att arbeta i den mångkulturella förskolan

Här hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Tåbb med manifestet
Panik på läkarkongressen
Drömmar om det minsta
Arvet efter Alberta
Hundra gubbar
Profetian
Kommunikationsnät 1, faktabok
Trappa upp och trappa ner : Lena Kallenberg berättar om trapporna på Södermalm
Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket
Tempelriddaren
Skymningsbarn: En sann historia
Vi möts på museet
På jakt efter framtidens arbete : - utmaningar i arbetets organisering och forskning