Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan PDF

Skopia.it Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan Image
BESKRIVNING
Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära och befästa med hjälp av undervisning och träning på egen hand. De får genom ett undersökande arbetssätt möta matematikens fantastiska värld! Undervisa med Eldorado I Lärarboken finns allt du behöver för din undervisning stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion. Hjälp att planera Varje kapitel är indelat i matematiska områden. Som inledning till varje nytt område finns en beskrivning av matematiken för att du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för din planering av innehållet. Under tydliga rubriker finns: * Centralt innehåll och kommentarmaterialets förtydligande * Kunskapskrav i åk 3 och förmågor * Forskning och beprövad erfarenhet * Mål för området * Förkunskaper och fördiagnos * Svårigheter och missuppfattningar Pedagogisk handledning För varje sida i grundboken finns en handledningstext i lärarboken, som hjälper dig i den dagliga undervisningen. Du får förslag på hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur ni kan arbeta vidare inom varje område. Det finns även förslag på hur du kan anpassa undervisningen till grundbokens träningssidor genom att förenkla eller göra uppgifter mer utmanande. Du får också veta vad du bör observera medan eleverna jobbar med uppgifterna i boken. Fortbildande inledning I varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till. Stor mängd kopieringsunderlagI lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna, till exempel: * Mattelappar (minidiagnoser) * Färdighetsträning * Spelplaner * Uppgiftskort * Gemensam problemlösning Eldorado för eleven Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans och lära sig av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning. Grundbok Böckerna är strukturerade så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma område. Det finns sex kapitel i varje grundbok och varje kapitel består av 24 matematiska områden. Varje område inleds med ett gemensamt arbete på sidan Undersök, och följs av ett antal Träningssidor som eleven jobbar med för att befästa kunskap. * Utvärdering och repetition I slutet av varje kapitel finns en utvärdering för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. Där finns också en repetition för att hålla tidigare inlärda kunskaper aktuella. * Kul med matte Uppslaget Kul med matte har fokus på problemlösning. Låt eleverna tänka själva en stund innan de får arbeta i par och diskutera sina lösningsförslag gemensamt. Passa på att reda ut missuppfattningar och lyfta smarta strategier. * Undersök Sidan Undersökinleder varje nytt område. Här är fokus på undervisning och att upptäcka tillsammans. Efter din introduktion av Undersök-sidan får eleverna laborera, jämföra och diskutera. De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken. Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni sammanfattar arbetet tillsammans. * Träningssidor Efter Undersökarbetar eleverna vidare på egen hand med aktuellt område på träningssidorna i grundboken. Passa då på att observera elevernas arbete! Grundbok Fokus En ny grundbok med fokus på det viktigaste! Grundbok Fokus har ett tydligt och enkelt och upplägg med färre uppgiftstyper, fler bilder som stödjer innehållet och exempel som vägleder. Med hjälp av lärarboken kan d

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,63 MB

FILNAMN: Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan.pdf

ISBN: 9789127438125

UTGIVNINGSDATUM: 2016-01-14

Vill du läsa Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ingrid Olsson,Margareta Forsbäck. Att läsa Eldorado matte 1B Lärarbok, andra upplagan online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Eldorado matte 3A Lärarbok, andra upplagan - Ingrid Olsson ...

Eldorado matte 1B Grundbok, andra upplagan ... I varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.

Eldorado, matte 1B Grundbok - Ingrid Olsson, Margareta ...

Köp 'Eldorado matte 2A Lärarbok, andra upplagan' nu. Ett basläromedel i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god

Sill i päls : 20 år i Putins skugga
Ett brustet halleluja
Läs och tänk Start Läsförståelse
Demonernas portar 3 - Flykten från Ninda
Djuren och människorna sida vid sida
Social mobilisering : lärdomar från fyra svenska städer
Sibyllans grotta
Ymer, Volumes 14-16
Nya läs-träna 8
Mårten Nylén : resultat, balans och lite magi
Sjukdomen till döds
I tangons hetta/En dag på stranden