Det stämmer! SOU 2016:66. Ökad transparens och mer lika villkor : Betänkande från Skolkostnadsutredningen PDF

Skopia.it Det stämmer! SOU 2016:66. Ökad transparens och mer lika villkor : Betänkande från Skolkostnadsutredningen Image
BESKRIVNING
Föreslår lösningar för en ökad transparens på skolmarknaden och mer lika villkor mellan kommunala och fristående skolor. Målet är att förbättra dagens system utan att medföra stora systemförändringar. Utredningen föreslår också ett antal förändringar i reglerna för hur kommunerna ger bidrag till fristående skolor. Dessa förslag innebär bland annat att ett nytt begrepp, strukturbelopp, införs. I strukturbeloppet ska ligga de resurser som fördelas efter barns och elevers olika behov och förutsättningar. Dessutom ska kommunerna alltid i efterhand kontrollera att de fristående skolorna fått rätt ersättning och kompensera de fristående skolorna om den utbetalade ersättningen varit för låg. Utredningen lämnar också förslag i syfte att öka kommuners inflytande vid nyetablering av fristående skolor och för att säkerställa att antagning till fristående skolor sker enligt gällande regelverk. Särskild utredare: Nicholas Prigorowsk.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,15 MB

FILNAMN: Det stämmer! SOU 2016:66. Ökad transparens och mer lika villkor : Betänkande från Skolkostnadsutredningen.pdf

ISBN: 9789138245040

UTGIVNINGSDATUM: 2016-10-12

Det stämmer! SOU 2016:66. Ökad transparens och mer lika villkor : Betänkande från Skolkostnadsutredningen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Utbildningsdepartementet. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Det stämmer! SOU 2016:66. Ökad transparens och mer lika villkor : Betänkande från Skolkostnadsutredningen online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund

Utredningen, som antagit namnet Skolkostnadsutredningen, överlämnar här sitt betänkande "Det stämmer! - Ökad transparens och mer lika villkor" (SOU 2016:66). Utredningens arbete är därmed avslutat. Stockholm 30 september 2016. Nicholas Prigorowsky /Christian de Filippi. Ulf Fryklund. Mikael Hellstadius

PDF Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund

Remissvar gällande SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor Idéburna skolors riksförbund avger här sitt svar på Skolkostnadsutredningens förslag. Utredningens direktiv Utredningen har fyra uppdrag: Att föreslå hur ekonomisk redovisning på enhetsnivå för alla huvudmän kan utformas.

En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria
Springsteens hjärta, boom-boom
Jag är ett litet barn, en människa. Lyssna på mig!
Uppdrag Bildt : en svensk historia
Försvunnen
Matematikboken Alfa Lärarhandledning
Muskuloskeletal smärta
Stockholm - Belize
Tillit till Livet och dig själv - Vägledd Självhypnos
Svenska Direkt åk 9 Lärarhandledning
Tankegångar
Binas hemliga liv
Skogen vi ärvde