Ett samhälle för alla PDF

Skopia.it Ett samhälle för alla Image
BESKRIVNING
I "Ett samhälle för alla" framhäver författaren Lilian Müller vikten av en långsiktig strategi, helhetstänkande och ökad samverkan som viktiga ingredienser för att åstadkomma tillgänglighet för alla. Synen på tillgänglighet behöver breddas.Tanken är att boken ska ge ny inspiration för tillgänglighetslösningar och ett mera strategiskt inriktat tillgänglighetsarbete som överbryggar sektorer, branscher, förvaltnings- och kommungränser."Ett samhälle för alla" omfattar en för alla verksamheter gemensam introduktion, därefter behandlas mer specifikt tillgänglighetsfrågor på kommunala och landstingskommunala ansvarsområden och i nästa avsnitt ligger fokus på näringslivsfrågor.Boken riktas till företagare, politiker, offentliganställda tjänstemän, fastighetsägare, arkitekter och övriga verksamma inom byggbranschen, utbildare eller andra som på något sätt behöver stöd i tillgänglighetsfrågor i sin yrkesroll.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,70 MB

FILNAMN: Ett samhälle för alla.pdf

ISBN: 9789173335188

UTGIVNINGSDATUM: 2012-06-01

Vill du läsa Ett samhälle för alla pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lilian Müller. Att läsa Ett samhälle för alla online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Debatt: Ett inkluderande samhälle för alla

Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.. Kommunens plan "Ett samhälle för alla" är en del av kommunens arbete för mångfald. I planen finns text från FN:s regler om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns också text om att alla ska ha rätt att delta i samhället på samma ...

Forskningspolitiken ska syfta till ett samhälle för alla ...

Designa ett samhälle för alla. Panelsamtal · 18 min. Startup-företag som drivs av kvinnor får endast en bråkdel av alla pengar som investeras varje år. Trots det finns det några som går mot trenden. Här diskuterar flera framgångsrika kvinnor hur man kan designa ett system som ger alla samma chans att lyckas.

Dagboken
Törnrosens bok : duodesupplagan
Att komma hem
Det sublimas politik : emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner
Från Ammas Hjärta
Med den mänskliga naturen - inte mot! Att organisera och leda företag
Rysk minigrammatik
Tack! Uppskattning, tacksamhet och lycka som livsstil
Thor Heyerdahl 48 år, 169 besökta länder
Det brinnande trädet : roman
Mångfaldens dilemman - boendesegregation och områdespolitik
Välstånd
Törnrosens bok : duodesupplagan, Bd 12-14
Anteckningar från en ö