På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen PDF

Skopia.it På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen Image
BESKRIVNING
Det kan komma som en överraskning att höra att ingen av de två erkända auktoriteterna på bönens område, Teresa av Jesus och Johannes av Korset, förespråkar någon särskild bönemetod. Man kan snarare säga att de går till själva kärnan av vad bön egentligen handlar om: människans blottställande av sig själv inför den självutlämnande Gudens realitet. De visar på några grundläggande förutsättningar i vårt levnadssätt för att ett äkta möte med Gud skall kunna äga rum, och de kartlägger hur vägen gåt mot ett allt djupare gudsförhållande och den slutliga föreningen. Sr Mary of St. Joseph ger här en personlig och rik introduktion till Karmels tradition av inre bön och kontemplation. Hon är sedan många år karmelitnunna i London.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,57 MB

FILNAMN: På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen.pdf

ISBN: 9789197740463

UTGIVNINGSDATUM: 2011-11-22

Vill du läsa På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mary Of St Joseph. Att läsa På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen - Mary ...

Kontemplativ bön - kan man skriva någonting om det? Det krävs framförallt egna erfarenheter om man ska kunna göra det. Sådana har Thomas Merton skaffat sig i rikt mått under sina många år i kloster. I föreliggande bok ger författaren exempel från hela den kristna mystiska traditionen: ökenfäderna, medeltidens benediktiner och cistercienser, de rhenländska dominikanerna, 1500 ...

På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen - Mary ...

I den tradition jag tillhör, den karmelitiska, betonar man mycket starkt begreppet beskydd. Vi är alla präglade av den tradition vi står i. Den infallsvinkel som handlar om beskydd kan vara till hjälp för många att upptäcka en aspekt av den kristna tron, av det kristna livet och den kristna bönen, som kan vara mycket befriande.

Ellära 2000/Ellära A Övn hft
Folk och rövare i Gävle stad
Att inventera perenner : en handledning
I skrivandets spår : elever skriver i SO
Tacksamhet - meditation
Grundkurs i hjärngymnastik
Berättelser om det okända : Från dödsstrålar till mumiens förbannelser
Krönika i sten
Good morning
Farväl till kyrkan
Grythyttan stålmöbler : historien om en svensk möbelklassiker
Presentask Gröna blad Lock (1 av 2 delar)
Berusad av Gud
Empty Room