Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1-6 PDF

Skopia.it Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1-6 Image
BESKRIVNING
Matematikämnets didaktik handlar i första hand om undervisningens innehåll och hur elever kan tillägna sig matematiken. Målet är att eleverna ska få ett bra förhållningssätt till ämnet och en förmåga att förstå och använda matematiken. I den senaste kursplanen i matematik, Lgr 11, sammanfattas undervisningens syfte i de förmågor man önskar att eleverna ska utveckla. I den här boken diskuteras innebörden i dessa förmågor och hur man på ett konkret sätt kan arbeta med dem i undervisningen. Stor uppmärksamhet ägnas åt begreppen konkretisering och variation. Konkretiseringen handlar då inte om att "göra", utan om att förstå. Målet med konkretisering är abstraktion. Variationen handlar i första hand om att elevanpassa ämnesinnehållet, det vill säga att individualisera. Först när innehållet är elevanpassat är det möjligt att variera arbetsform och arbetssätt. I boken behandlas alla centrala områden i kursplanen ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Syftet är att man som lärare, utifrån en genomtänkt didaktik, ska kunna erbjuda eleverna förståelse för olika matematikinnehåll samt kontinuitet i inlärningen, från förskoleklassen till högstadiet. Natalia Karlsson är docent i matematik och lektor i matematik med inriktning mot didaktik. Hon arbetar som lärarutbildare vid Södertörns högskola. Hennes forskning är inriktad mot elevers och studenters uppfattning om matematik. Wiggo Kilborn, tidigare universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet, arbetar som konsult inom utbildningsområdet. Han har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,22 MB

FILNAMN: Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1-6.pdf

ISBN: 9789140688743

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-25

Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1-6-boken skrevs 2015-02-25 av författaren Natalia Karlsson,Wiggo Kilborn. Du kan läsa Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1-6-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Natalia Karlsson,Wiggo Kilborn.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Matematikdidaktik i praktiken att undervisa i årskurs 1-6 ...

Matematikdidaktik i praktiken: att undervisa i årskurs 1-6 Karlsson, Natalia Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.

Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1 ...

Matematikdidaktik i praktiken [Elektronisk resurs] att undervisa i årskurs 1-6 / Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn. 2015; Multimedium (Talbok med text) 1 bibliotek 4. Lust för matte : matematikutveckling i praktiken / Karin Björkman & Helena Reistad (red.) ; [illustrationer: Christoffer ...

Typografins väg Vol. 1 : en guide för morgondagens typografer
Fem hjälpmedel för att somna snabbare & sova bättre
Döden ingen talar om
Gud som haver
Klarspråk i skriftliga omdömen
Närmare varandra
Vargtimmen : timmen mellan liv och död - novellsamling
Den nya kvinnan : berättelsen om ett kamratäktenskap
Jordens herrar : slaveri, djurförtryck och våldets försvarare
Tysklands historia : från Caesar till Merkel
Koreografen