En översyn av lagstiftningen om företagsbot. SOU 2016:82 : Betänkande från Utredningen om vissa frågor om företagsbot PDF

Skopia.it En översyn av lagstiftningen om företagsbot. SOU 2016:82 : Betänkande från Utredningen om vissa frågor om företagsbot Image
BESKRIVNING
Utredningen gör en bred översyn av företagsbotsregleringen och att föreslår nödvändiga författningsändringar. Syftet med översynen har varit att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden. Utredningen lämnar bland annat följande förslag:Om ett särskilt klandervärt brott begås inom ramen för ett större företags verksamhet ska det kunna leda till en förhöjd företagsbot. För allvarligare brott ska företagsboten alltså kunna bestämmas med beaktande av företagets betalningsförmåga. Företagsboten ska i sådana fall kunna bestämmas till högst 100 miljoner kr. Företagsbot ska, förutom vid brott i näringsverksamhet, även kunna dömas ut för bland annat brott som begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamet (det innebär bland annat att brott i kommunala skolor behandlas på samma sätt som brott i friskolor i detta sammanhang). Genom utredningens förslag säkerställs även att Sverige lever upp till sina åtaganden gentemot bland annat OECD. Särskild utredare: Sten Andersson.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,56 MB

FILNAMN: En översyn av lagstiftningen om företagsbot. SOU 2016:82 : Betänkande från Utredningen om vissa frågor om företagsbot.pdf

ISBN: 9789138245293

UTGIVNINGSDATUM: 2016-11-30

En översyn av lagstiftningen om företagsbot. SOU 2016:82 : Betänkande från Utredningen om vissa frågor om företagsbot-boken skrevs 2016-11-30 av författaren none. Du kan läsa En översyn av lagstiftningen om företagsbot. SOU 2016:82 : Betänkande från Utredningen om vissa frågor om företagsbot-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren none.
LADDA NER LÄSA ONLINE

En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67. : Betänkande ...

2016, Häftad. Köp boken En översyn av lagstiftningen om företagsbot. SOU 2016:82 : Betänkande från Utredningen om vissa frågor om företagsbot hos oss!

Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83 : Betänkande från ...

Utredningen har kommit med ett betänkande, "En översyn av lagstiftningen om företagsbot" (SOU 2016:82), vilket Justitiedepartementet remitterat till Stockholms stad. Inom den kommunala sektorn omfattar företagsbotsregleringen idag primärt de kommunala bolagen. En utredning föreslår nu att företagsbot även ska kunna

Japanska bakverk
Målarbok för vuxna
80 grader från Varmvattnet
Falken från Sparta
Slagnummer
1919 : kvinnornas år
Hjälp ditt barn med spanska genom hela grundskolan och gymnasiet
Fantastiska platser : upptäck världens förtrollade platser
Hoppet är besatt 52=1
Låt bönor förändra ditt liv ? kokboken
Förskola och skola : om två skilda traditioner och om visionen om en möjlig mötesplats
Gottsundasonetterna
Maktlös