Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet PDF

Skopia.it Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet Image
BESKRIVNING
Max Thurian (19211996) var en schweizisk reformert teolog och broder i den ekumeniska kommuniteten i Taizé. Thurians liv och verksamhet var på många sätt sammanflätade med 1900- talets ekumeniska rörelse. Detta kom bland annat till uttryck i hans engagemang i Groupe des Dombes och Kyrkornas Världsråd, liksom i det att han närvarade vid Andra Vatikankonciliet som ekumenisk observatör. Också efter att Thurian 1987 blivit romersk katolik var han alltjämt engagerad i ekumeniska frågor. Genom åren har många svenskar, inte minst ungdomar, besökt och tagit intryck av kommuniteten i Taizé och sånger från Taizé ingår idag i Svenska kyrkans psalmbok. I denna bok studeras hur Thurian, en av grundarna av Taizé- kommuniteten, inom sitt omfattande författarskap argumenterar för enhet mellan reformerta kyrkor och Romersk-katolska kyrkan. Särskilt studeras Thurians texter om eukaristin, dopet, ämbetet, biskopen av Roms tjänst och mariologin. Dessa texter analyseras utifrån föreställningen att det är i kyrkans handlade dess praktiker, som dess katolicitet förverkligas. Thurians syn på vägar till kristen enhet beskrivs i boken som ett igenkän- nande av katolicitet över samfundsgränserna. Jakob Tronêt är kyrkoherde i Stenkumla församling på Gotland. Han har intresserat sig för ekumenisk teologi och studerat vid Heythroop College i London och Angelicum-universitet i Rom. Förverkligad katolicitet Max Thurians syn på vägar till kyrk ans enhet är hans doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,65 MB

FILNAMN: Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet.pdf

ISBN: 9789175807065

UTGIVNINGSDATUM: 2014-10-20

Vill du läsa Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jakob Trônet. Att läsa Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

LIBRIS - Förverkligad katolicitet

Teologiredaktör på Bokförlaget Libris, 2000-2005, 2007-2008. ... Tro-liv-enhet. Om kyrkans identitet och uppgift i Sverige. Sveriges Kristna Råds skriftserie 13 (2010): ... Förverkligad katolicitet. Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet (Skellefteå: Artos & Norma, ...

Förverkligad katolicitet: Max Thurians syn på vägar till ...

Förverkligad katolicitet: Max Thurians syn på vägar till Kyrkans enhet. Tronêt, Jakob . Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology. 2014 (Swedish) Doctoral thesis, monograph (Other academic) Alternative title.

Feminism uppåt väggarna : eller en rak vänster
Ristat i hud
Bordel de mode : kläder som kultur och personligt uttryck - en skymt av framtiden
Leka och Lära Språk Ute Förskola
Bildningens moderna former
Gräddhyllan
Rum för avsked: Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Glennkill : en fårdeckare
Dövas Dassbok
Den tysta patienten
Idrott och moral : Reflektioner över idrottens ideal
Guldkompassen 1
Herr Clerk Vår mästare