Hjärtats skrifter PDF

Skopia.it Hjärtats skrifter Image
BESKRIVNING
Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. I denna studie granskas brevkulturens funktion och betydelse för det epistemiska skifte som äger rum under senare hälften av 1700-talet. Undersökningens utgångspunkt är korrespondensen mellan de tyska diktarna Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Gleim var en av sin tids mest uppburna kulturpersonligheter, vars vän- och bekantskapskrets utgör ett slags "vem är vem" för den tyska upplysningen: Herder, Wieland, Klopstock, Lessing, Gellert, Winckelmann med flera. Gleims diktarkollega, Anna Louisa Karsch, var i flera avseenden hans motsats. Hon var en kvinna av folket med två misslyckade äktenskap bakom sig då hon år 1761, vid en ålder av 40 år, fick sitt litterära genombrott i Berlins salonger och hyllades som naturbegåvning. Karsch förkroppsligade estetiska och poetologiska frågeställningar i samtiden genom det faktum att hon som kvinna utan formell utbildning kunde dikta. Därigenom kom hon att få en paradigmatisk funktion i tidens kulturliv. Deras korrespondens, skriven mellan åren 1761-1791, utgör ett unikt källmaterial till de litterära, kulturella och sociala strömningar som förebådar den tyska litteraturens guldålder..

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,82 MB

FILNAMN: Hjärtats skrifter.pdf

ISBN: 9789162870959

UTGIVNINGSDATUM: 2007-06-01

Hjärtats skrifter-boken skrevs 2007-06-01 av författaren Jon Helgason. Du kan läsa Hjärtats skrifter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jon Helgason.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Hur trycker man på tangentbordet för o få fram ett hjärta ...

En normal hjärtrytm innebär att hjärtat slår 50 till 100 slag per minut. Under ett hjärtslag slappnar hjärtat först av och drar sedan ihop sig. När hjärtat slappnar av fylls det med blod. När hjärtat drar ihop sig, pumpas blodet ut i kroppen. Hjärtats sammandragningar styrs av retledningssystemet som skickar ut

Buddhism-Skrifter - 1900-talet - Google Sites

Och längre fram sade han till dem: "Ändå har Jehova, intill denna dag, inte gett er ett hjärta ["ett sinne", not] som kan förstå." (5Mo 4:39; 29:4) Att hjärtat också kan inbegripa förståndet eller intellektet framgår av flera ställen i både de hebreiska och de kristna grekiska skrifterna, där det förbinds med tankar , överläggningar , förstånd , förmåga att ...

Elias Portolu
På djupet
Stroke : patienters, närståendes och vårdares perspektiv
Striden för guds rike
En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken
Tyresö slott
Doktor Stolles Glädjekur
FITNESS till extremsporten IRONMAN Kapitel 1- Tiden som gymtjej
Min personliga karta : anteckningsbok
Meningsfulla Aktiviteter och Drivkraften hos en grupp Svenska Eritreaner
Skräddarns Hanna
Hans Järta
Afrikas mörka hjärta
Tina Enghoff
Dödligt drama på Dramaten
Hela världen sjunger
Om omfamningar
Död i andras ögon