Samverkan PDF

Skopia.it Samverkan Image
BESKRIVNING
Samverkan är en organisationsprincip som på senare år har vuxit sig starkare i hela samhället. Den har kallats för välfärdsstatens nya arbetsform och i näringslivet har fusioner, strategiska allianser, partnerskap och interorganisatoriska nätverk blivit allt vanligare. I den här boken ligger fokus på samverkan som ett praktiskt fenomen: vad det betyder att samverka, varför man gör det och hur det kan gå till. Att samverka är komplext - det innebär att man samtidigt överskrider gränser, upprätthåller gränser och tydliggör dem. Boken belyser hur vi utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan förstå det som händer i praktiken då samverkan mellan organisationer sker. Om författarna Kajsa Lindberg är ek.dr och verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,64 MB

FILNAMN: Samverkan.pdf

ISBN: 9789147089147

UTGIVNINGSDATUM: 2009-09-25

Samverkan är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kajsa Lindberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Samverkan online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Samverkan vid Karolinska Institutet | Karolinska Institutet

Samverkan, lärarutbildningar Stockholms universitet. Samverkan är en grundbult i Stockholms universitets historia. Forskare inom lärarutbildningarna deltar aktivt i skoldebatten, statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan.

Samverkan - Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

samverkan, samarbete, samordning, samråd, synkronisering För att komma fram till de definitioner som föreslagits så har excerpter över begreppen tagits fram ur diverse källor, t.ex. från Rikstermbanken, TNC-ordlistor och Nationalencyklopedin. Utifrån excerpterna har man kunnat vaska fram särskiljande kännetecken för begreppen och dessa

Kolbarnet
När musiken tystnar/Himlen runt hörnet
Vågat 1: Låt mig komma
69 sexiga lekar
Robbans Livsresa
Plockepinn - Språkverkstad B
Romeo och Julia - En tragedi
Gulê och Sino
Theas hemlighet: En släkthistoria
När kommer Jesus?
62 Stockholms Skärgård norra Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Att slå tillbaka
Det grymma svärdet 4
Arbete för livet : Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal
Allt för min familj
Förryckt : bilder av Robert Schumann och hans musik