Om fostran i förskoleklass PDF

Skopia.it Om fostran i förskoleklass Image
BESKRIVNING
Swedish abstractStudiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. De texter som analyseras i studien är läroplaner, kommunala skolplaner och en variation av lokala texter från den aktuella stadsdelen, rektorsområdet, skolan och förskoleklassen. Utföraren av fostransuppdraget är på alla nivåer hemmen och skolan/förskolan, men uppdraget varierar mellan nivåerna. En rörelse syns från en uppdelning mellan hemmets beteendefostran och skolans värdefostran på central nivå till den lokala nivåns framhållande av beteendefostran för båda parter, men där båda också fostrar till värden. Här innefattar fostran också föräldrarna. De tekniker som används är införandet av livskunskap som en lokal styrningsteknik riktad mot individualisering och kulturell omformning, legitimerat genom dess organisation som skolämne. Andra tekniker är disciplinering av kroppen, styrning genom samtal i möten och självstyrning för självreglering genom bestraffning och belöning. Det önskade resultatet av fostransarbetet är likartat på central och regional nivå: ett individualiserat, framgångsorienterat, autonomt, självständigt barn med en kritisk förmåga som utövar självkontroll. Lokalt framträder en nästan motsatt konvention där barnet ses som beroende av andra, ett barn som agerar utifrån kontextuella begränsningar och möjligheter såsom etnicitet och kön, som är empatisk för att förhindra mobbning på skolan, och som har en moralisk inre spärr.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,94 MB

FILNAMN: Om fostran i förskoleklass.pdf

ISBN: 9789186295226

UTGIVNINGSDATUM: 2018-02-28

Om fostran i förskoleklass-boken skrevs 2018-02-28 av författaren Maria Thelander. Du kan läsa Om fostran i förskoleklass-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Maria Thelander.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Om fostran i förskoleklass - Maria Thelander - häftad ...

Publication: Licentiate Thesis Licentiate Thesis, monograph: Title: Om fostran i förskoleklass: Author: Thelander, Maria: Date: 2012: Swedish abstract: Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område.

Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass ...

Om fostran i förskoleklass. Om fostran i förskoleklass. Forfatter Thelander, M. Kilde Ph.d.-afhandling. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle. År 2012 ISBN 978-91-86295-22-6. Formål. Formålet med dette studie er at undersøge og analysere, hvordan opdragelse og opdragelsesopgaver bliver ...

Hon som vakar
Västervik 1900 till 1930 : en berättelse i ord och bild
Fotbollens heraldik
Modernista Vårkatalog 2018
Bevakaren
Absoluta statens utveckling
Chi-mo-ka-ma : berättelser från norra Amerika (stor stil)
Nödhamn
Tröst och reparation
Slakten vid fronten
Kärleken till livet
Trälarnas barnbarn : berättelser från Storberke - en bys tillkomst och utveckling