Årsredovisning i aktiebolag och koncerner PDF

Skopia.it Årsredovisning i aktiebolag och koncerner Image
BESKRIVNING
Lagstiftning, normgivning och praxis inom redovisningsområdet utvecklas i snabb takt. Årsredovisningar för börsbolag innehåller mer av marknadsvärderingar och ett nytt resultatbegrepp, totalresultat, införs i resultaträkningar. En annan tendens är att redovisningens värderingar frikopplas från skatterättsliga regler. IASB kräver dock att företagen ska redovisa uppskjutna skatter när värderingarna i årsredovisningen avviker från skattereglerna. Författarens ambition är att ge läsaren kunskaper och verktyg för att läsa årsredovisningar. Som läsare av årsredovisningar är det viktigt att vara orienterad om huvuddragen i de värderingsregler som numera används i svenska årsredovisningar. Fokus i boken ligger på regelverket för de börsnoterade företagen men även regler för onoterade bolag behandlas. Denna femte upplaga innehåller ett nytt kapitel som behandlar räkenskapsanalys på basis av årsredovisningar. Övriga kapitel har uppdaterats med ny lagstiftning, nyheter i IFRS/IAS och nya rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering. Boken är avsedd att användas vid ekonomikurser på högskolenivå och fördjupningskurser på gymnasial nivå. En viss kunskap om ekonomiska begrepp och affärsredovisning underlättar läsningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,31 MB

FILNAMN: Årsredovisning i aktiebolag och koncerner.pdf

ISBN: 9789144071619

UTGIVNINGSDATUM: 2011-04-27

Årsredovisning i aktiebolag och koncerner är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Rune Lönnqvist. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Årsredovisning i aktiebolag och koncerner online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

LIBRIS - Årsredovisning i aktiebolag o...

Årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning - sammanställning ... - publika aktiebolag, - moderföretag i större koncerner och - moderföretag i mindre koncerner som upprättar koncernredovisning ÅRL (inkl. vissa "får"-regler för IFRS-företag)

Årsredovisning - Sök | Stockholms Stadsbibliotek

Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt. I ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd och avdrag för preliminär A-skatt ska göras på ägarens lön precis som för ...

À plus ! åk 9 övningsbok
Stort och smått från Gävle och Gästrikland
Ett år som alla andra : Almanacka 2019
Den brustna förlåten
Happy, happy ? En bok om skilsmässa
Alla rätt! 4 Elevbok
Mord i raseri
Skriva för webben
Mot gemensamma mål : om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod
Smarta barn
Här är vi
Yoga för seniorer
Det flammande korset - Del 1
Sudoku - 199 nya pussel
All inclusive - En eskorts bekännelser 6