Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete PDF

Skopia.it Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete Image
BESKRIVNING
Boken Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete är den avslutande publikationen från vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna. Forskningsprojektet startade år 2012 mot bakgrund av samiska önskemål om fördjupad kunskap om kyrkans agerande mot samerna genom historien, tydligt framförda vid konferensen Ságastallamat år 2011. Historisk dokumentation av kyrkans övergrepp bedömdes vara en förutsättning för en fortsatt försoningsprocess. År 2016 redovisade projektet sina resultat i två omfattande volymer. I boken Samerna och Svenska kyrkan presenteras volymernas innehåll på ett överskådligt och lättillgängligt sätt av historikerna Björn Norlin och David Sjögren, som har deltagit i projektet som artikelförfattare och fackgranskare. I sex korta kapitel skapar de en begriplig helhet av projektets resultat, som förhoppningsvis därmed kan nå en vidare läsekrets. Samerna och Svenska kyrkan är tänkt att bilda startpunkt för det fortsatta försoningsarbetet och bli praktiskt användbar i stift och församlingar. Därför ingår också tre avslutande kapitel som diskuterar vad försoning kan vara och hur den ska kunna komma till stånd. Texterna är skrivna av nyckelpersoner i arbetet för försoning mellan kyrka och samer: den samiske teologen och tidigare ledaren för Samisk kirkeråd i Norge, Tore Johnsen, den tidigare ordföranden i Svenska kyrkans teologiska kommitté, Carl Reinhold Bråkenhielm, respektive ordföranden i Samiska rådet i Svenska kyrkan, Sylvia Sparrock. Boken har redigerats av Daniel Lindmark och Olle Sundström, som båda är verksamma vid Umeå universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,42 MB

FILNAMN: Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete.pdf

ISBN: 9789178449750

UTGIVNINGSDATUM: 2017-02-23

Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete-boken skrevs 2017-02-23 av författaren Daniel Lindmark,Olle Sundström,Carl Reinhold Bråkenhielm,Tore Johnsen,Björn Norlin. Du kan läsa Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Daniel Lindmark,Olle Sundström,Carl Reinhold Bråkenhielm,Tore Johnsen,Björn Norlin.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Svenska kyrkan Webbshop. Samerna och Svenska kyrkan

Boken Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete är den avslutande publikationen från vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna. Forskningsprojektet startade år 2012 mot bakgrund av samiska önskemål om fördjupad kunskap om kyrkans agerande mot samerna genom historien, tydligt framförda vid konferensen ...

Daniel Sundström - Böcker | Bokus bokhandel

Boken Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete är den avslutande publikationen från vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna. Forskningsprojektet startade år 2012 mot bakgrund av samiska önskemål om fördjupad kunska... Läs mer »

Tillsammans - en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat
Nu klingar rymden : Fyra sånger för påskens gudstjänster i arrangemang för
Förmoderna offentligheter
Mordet på Gustav III
Hjärnan och kärleken
Liten tvåa med potential
En förförisk plan
Livsmönster
Ritnläsn elevex komplett
Mästaren och Margarita
Hermanns hemgrupp
Familjeliv : en maffialedare berättar
Sörmländska järnvägsstationer på vykort
Minibok: En inblick i andeverlden ? Återutgivning av text från 1882