Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier PDF

Skopia.it Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier Image
BESKRIVNING
Hur tar man bäst till vara lusten och nyfikenheten i lärandet? Varför är det ibland lätt att lära och varför går det ibland inte alls? I denna nya upplaga av Att fånga lärandet beskriver Christina Wehner Godée hur förskolelärare och lärare kan få nya perspektiv på barns lärandesituation med hjälp pedagogiks dokumentation och olika medier. Genom att använda kamera, ljudupptagare eller penna och papper kan man som pedagog betrakta situationer utifrån och få nya perspektiv på både andras och sitt eget lärande. Läs mer Författaren tar avstamp i frågorna: Vad är meningsfullt att dokumentera och varför? På vilket sätt kan man använda de olika medierna? Vad kan dokumentationen få för pedagogiska konsekvenser i ett förändringsarbete? Om författarna Christina Wehner-Godée är läromedelsförfattare och har undervisat i didaktik och media vid Lärarhögskolan i Stockholm, nuvarande Stockholms universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,99 MB

FILNAMN: Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier.pdf

ISBN: 9789147099337

UTGIVNINGSDATUM: 2010-05-06

Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier-boken skrevs 2010-05-06 av författaren Christina Wehner-Godée. Du kan läsa Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Christina Wehner-Godée.
LADDA NER LÄSA ONLINE

87 bästa bilderna på Pedagog | Förskola, Litteratur och Barn

PEDAGOGISK DOKUMENTATION - VAD, HUR OCH VARFÖR? Efter att ha läst böckerna " Att fånga lärandet" Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier (Christina Wehner-Godée 2010) samt "Varför pedagogisk dokumentation" (Hillevi Lenz Taguchi 1997) ska jag utifrån min och arbetslagets nuvarande förståelse försöka finna svar på ovanstående frågor.

Pedagogisk dokumentation med IT-stöd | Magnus Brungs

Att fånga lärandet. Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Christina Wehner-Godée

D.
Tingen tar till orda II : Bruket, Aludden, Ornö
Ord och kontext i EU-skatterätten
Lär dig Revit Structure 2014, färg
Pensionärsplaneten: Spaniensvenskar och pensionsmigration i en globaliserad värld
Mord utan lik
Resan till Lilleputt
Skildring av Dalälven - Minibok med text från 1876
Där du går vill jag gå
Att sitta still när båten sjunker
Medlöparna : en berättelse om Europas glömska
Små eldar överallt
Lyssna till ditt hjärta : allt om kroppens viktigaste organ
Gruppen
Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor : en empirisk prövning av en retor
Vandring under jorden : Fredsgatan 2
Project 2013 Grunder