Bestigningen av berget Karmel PDF

Skopia.it Bestigningen av berget Karmel Image
BESKRIVNING
Ur Wilfrid Stinissens introduktion:"Bestigningen av berget Karmel" och "Själens dunkla natt" bildar en enhet. Båda böckerna behandlar samma ämne: hur man "på kort tid" kan nå föreningen med Gud. Men infallsvinklarna är olika. Bestigningen talar huvudsakligen om det som människan gör, hur hon skall förhålla sig på vägen till Gud. Själens dunkla natt beskriver samma väg men sedd från Guds sida: vad han gör med människan. Bestigningen handlar om människans aktiva och mödosamma ansträngning och framställer vägen som en rörelse uppåt. Dunkla natten talar om det som faller över människan och nästan tvingar henne till passivitet; här är det fråga om en rörelse som har sitt ursprung i Gud och därför kommer ovanifrån. Bestigningen svarar med andra ord på frågan: vad måste jag göra? och Själens dunkla natt: vad måste jag låta Gud göra? Det centrala i Johannes av Korsets lära är att Gud alltid är närvarande, alltid utgångspunkt, alltid centrum, alltid mål. Ständigt återkommer de kända orden "i jämförelse med Gud". Radikaliteten i hans askes har sin grund i hans ovillkorliga behov att "jämföra". Men samtidigt gör detta hans askes enkel och självklar. Den radikala askesen är inte hård, eftersom den inte innebär att man ger avkall på något utan i stället väljer något bättre. Man föredrar ständigt det bästa.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,24 MB

FILNAMN: Bestigningen av berget Karmel.pdf

ISBN: 9789197608947

UTGIVNINGSDATUM: 2008-11-05

Bestigningen av berget Karmel-boken skrevs 2008-11-05 av författaren Johannes Av Korset. Du kan läsa Bestigningen av berget Karmel-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Johannes Av Korset.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Bestigningen av berget Karmel | Stockholms Stadsbibliotek

bestigningen av berget karmel. tredje boken. kapitel. 31. om de skador som sjÄlen drabbas av nÄr hennes vilja sÖker sin glÄdje i de Övernaturliga goda tingen.

Bestigningen av berget Karmel-arkiv - Karmel

Bestigningen av berget Karmel är en 1500-talsskrift av den spanske mystikern Johannes av Korset.Boken är en systematisk beskrivning av själens väg till förening med Gud genom askes och kontemplation.Tillsammans med Själens dunkla natt utgör den ett samlat verk om kristen mystik

Ergonomisk gitarrteknik
Föreställningar
Lappar i rött och vitt
Offentligt ledarskap - - om förändring, förnyelse och nya ledarideal
Fyrmästaren
Secret : det hemliga sällskapet
Krigets konst
En Tranströmer till frukost
Sanna historier om spioner
Syster Greta
Sju sorters kakor : Sveriges bästa recept på klassiska bakverk och nya favoriter
Nere för räkning i Paris och London
Paris
Winston Churchill. Del 1, 1874-1939