Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer PDF

Skopia.it Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer Image
BESKRIVNING
Denna handbok har kommit till på initiativ av den arbetsgrupp som skapades i samband med regeringsuppdraget "Konservering av föremål och inventarier - resursbehov och samordning" år 2005. Museer och andra kulturarvsinstitutioner framförde där önskemål om ökad samordning kring katastrofberedskap och restvärdesräddning - katastrofer som biblioteksbranden i Linköping, förlusten av Södra Råda gamla kyrka samt översvämningarna i Arvika var relativt färska i minnet. Arbetsgruppen som tillkom består i dagsläget av personal från Riksantikvarieämbetet,Statens fastighetsverk, Kammarkollegiet, SAMSÄK (en samordningsgrupp för museisäkerhetsfrågori Stockholm med omnejd), Nordiska konservatorförbundet Sverige, Kungligabiblioteket, samt Försäkringsbranschens Restvärderäddning. Vi har mötts regelbundet ochbland annat organiserat ett seminarium för statliga museer och arkiv samt en praktisk kurs för restvärdesledare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,63 MB

FILNAMN: Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer.pdf

ISBN: 9789172097650

UTGIVNINGSDATUM: 2017-04-19

Vill du läsa Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lisa Nilsen. Att läsa Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR ...

Under min tid på Riksantikvarieämbetet var jag redaktör för Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer som finns ... museer, arkiv, bibliotek, kyrkor, hembygdsgårdar och ägare/förvaltare av konst- och kulturhistoriskt värdefulla samlingar, byggnader och miljöer.

katastrofberedskap-arkiv - K-blogg ...

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) : för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. A Guide to Risk Managment of Cultural Heritage (ICCROM) Översvämningar. Läckor och lärdomar i Lund.

Allt Om PubMed
Slugger
Få se om hundarna är snälla ikväll...
Juridiska problem Lärarhandledning med cd
Det går an
Sång till ingenting
Helgonlegender : i ord och bild
Rivstart för Sverige : Alliansen och maktskiftet 2006
Kapslar
Birger Olsson - En Sjöman från Söbben : Birger Olsson - En Sjöman från Söbb
Maxa din träning - 21 sätt att behålla motivationen och uppnå dina mål
I farans riktning
Musan
Linjär algebra : grundkurs
Bombmannens testamente
Mera kackel
Våga vilja leva vidare efter en svår förlust
Bibeln - myt eller uppenbarad sanning?
På ett litet men vilar ett helt millennium : andliga tal & privatfilosofisk mottagning
Informations- och cybersäkerhet i Sverige. SOU 2015:23. Strategi och åtgärder för säker information i staten. : Betänkande från NISU 2014