Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland PDF

Skopia.it Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland Image
BESKRIVNING
KAN MAN LEVA på en ödegård? Uppenbarligen har man inte kunnat det eftersom flera medeltida gårdar efter pesten och den medeltida agrarkrisen förblev öde. Svaret på frågan är avhängigt inte bara arealer, klimat och jordar utan i lika stor utsträckning sociala förhållanden och odlingssystem. Den kan alltså omformuleras till: På vilka villkor kan en given yta tjäna som underlag för ett hushåll? Detta var utgångspunkten för en detaljerad undersökning av en medeltida godsdomän 15 km nordost om Eksjö som utfördes på 1990-talet av en tvärvetenskaplig grupp bestående av arkeologer, historiker, kulturgeografer och kvartärbiologer. Med hjälp av äldre kartmaterial, historiska dokument och omfattande fältundersökningar lyckades man hitta tre tidigare inte kända med eltida ödegårdar, kartlade deras åkermark och gjorde arkeologiska utgrävningar av bebyggelse och åkermark. Genom en utförlig historisk analys sätts dessa huvudgårdar och landbogårdar in i sitt sociala sammanhang. Det är i analysen av de samhälleliga beroendeförhållandena som rubrikens fråga far sitt svar. HANS ANDERSSON är professor emeritus i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet och MATS WIDGREN är professor emeritus i geografi, särskilt kulturgeografi vid Stockholms universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,98 MB

FILNAMN: Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland.pdf

ISBN: 9789174024456

UTGIVNINGSDATUM: 2016-09-14

Vill du läsa Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Hans Andersson,Mats Widgren. Att läsa Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Új beszerzésű külföldi könyveink 2017/2. szám

Kan man leva på en ödegård? Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA), Handlingar, Antikvariska serien 53. Stockholm 2016. 208 s. Abstract (Is it possible to survive on a deserted farm?

Mats Widgren: 2015

Bebyggelse och odlingsmark i Skavarps äng 2016 In: Kan man leva på en ödegård: huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland / [ed] Hans Andersson & Mats Widgren, Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien , 2016, p. 77-137 Chapter in book (Other academic)

Modernisternas prosa och expressionismen : studier i nordisk modernism 1910-1930
25 gram lycka : Ninna, en liten igelkott med ett stort hjärta
Jul med Joeleen
Esaias Tegner Samlade Skrifter
Lychnos 1996 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria
Lyckas med ketodieten : med recept till dagens alla måltider
Från stötesten till byggsten - Matematikdidaktiska möjligheter
Att föra bok 2017
I egna händer
Copycatbarnen
Bettys val
Golfarens Sjätte Sinne - Övningsbok
Kompletta Sherlock Holmes. Del 1 - åren 1887-1891
Blott Sverige svenska kvinnor har? : Birgit Th. Sparre, Margit Söderholm och det nationella projektet