Perspektiv på hälsa : att bredda vägen PDF

Skopia.it Perspektiv på hälsa : att bredda vägen Image
BESKRIVNING
Boken ger genom teori, forskning och berättelser från praktiken kunskap och inspiration till hur begreppet hälsa kan förstås ur ett bredare perspektiv. Med hjälp av ett salutogent förhållningsätt formas hälsoarbete i skolan till att handla om hur vi förbereder eleverna för livets utmaningar. Utgångspunkterna för hälsoarbetet är de elevnära berättelserna/narrativen, som med olika perspektiv tillsammans försöker bredda vägen till hälsa - en väg som i dag är så smal och normativ att den ofta exkludera många från att känna sig hälsosamma. Läs mer Boken består av tre delar: - I del ett avhandlas hälsobegreppet, ämnet idrott och hälsa ur ett forskningsperspektiv, den salutogena hälsoteorin samt de didaktiska tankar som ligger till grund för narrativen. - Del två presenterar genom narrativen 12 olika hälsoperspektiv, bland annat genus, övervikt, bedömning, integration, medbestämmande och utanförskap utifrån salutogena och didaktiska utgångspunkter - teori och praktik i samverkan. - I den tredje delen sker en återknytning till bokens syften. Boken innehåller också reflektionspauser med tillhörande frågeställningar, vilket ger läsaren tillfälle att stanna upp och tänka efter. Perspektiv på hälsa - att bredda vägen vänder sig i första hand till blivande och yrkesverksamma lärare och fritidspedagoger och till lärarutbildare i idrott och hälsa. Boken kan fungera som diskussionsunderlag för utveckling av undervisningen samt i elevhälsoteamens värdegrundsarbete. Den kan vidare fungera som läromedel vid fortbildning av lärare och vid handledarutbildningar. Om författarna Magnus Brolin är fil.lic. i idrottsdidaktik och gymnasielärare i idrott och hälsa. Han är verksam som lärare och skolutvecklare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,39 MB

FILNAMN: Perspektiv på hälsa : att bredda vägen.pdf

ISBN: 9789147122479

UTGIVNINGSDATUM: 2017-05-09

Perspektiv på hälsa : att bredda vägen-boken skrevs 2017-05-09 av författaren Magnus Brolin. Du kan läsa Perspektiv på hälsa : att bredda vägen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Magnus Brolin.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Att bredda basen med lektionsdesign - AnnaBe Utveckling

Delaktighetsmodellen - en väg till empowerment - teoretiska perspektiv Delaktighetsmodellen hålls samman av viktiga grundpelare som presenteras på sida 14. Dessa måste alltid beaktas och stämmas av med den anpassning vid genomförandet som brukares särskilda behov kräver. Utmärkande är att dialogen leds av personer som ej har någon

PDF Perspektiv på integration och etablering

Perspektiv på hälsa - att bredda vägen vänder sig i första hand till blivande och yrkesverksamma lärare och fritidspedagoger och till lärarutbildare i idrott och hälsa. Boken kan fungera som diskussionsunderlag för utveckling av undervisningen samt i elevhälsoteamens värdegrundsarbete.

Koll på Historia 5 Grundbok upplaga 2
Flykten från Läger 14 : den dramatiska rymningen från ett nordkoreanskt fångläger
The World's Wife
Helene Billgren
Jag är inte galen : En bok om panikångest
Sju kungars död
Elvis : the very best! Vol. 3
Antonias revansch
Svartenbrandt : Sveriges farligaste man
Middagsknullet: Hommage till Delius
Pilgrimsvandra till Santiago de Compostela : en modern vandring längs tusenåriga färdvägar
My Journey between Three Cultures : My Journey between Three Cultures
Polare eller golare?
The Devil Ororon 4
Det förtrollade huset
Q2 2017 : umj.art
Låt hjärtat visa vägen ; För nöjes skull
Hjälp Tack Wow: De tre böner du behöver
Mamma, berätta för mig