Ord PDF

Skopia.it Ord Image
BESKRIVNING
Vad är ett ord? Hur många ordklasser finns det egentligen? Finns det några begränsningar på vilka nybildningar som kan göras? Hur lär sig ett barn hur orden ser ut i det egna modersmålet?Detta är några av de frågor som Ord försöker ge svar på. Boken är en modern ordbildningslära som kombinerar klassisk ordbildningsteori med de senaste rönen inom grammatisk forskning. Ett brett spektrum av ämnen behandlas: ordklasser ur både ett modernt svenskt och ett bredare historiskt perspektiv, frågan om vilka ordklasserna är och hur de kan definieras och avgränsas från varandra, principerna för sammansättning och avledning, sambandet mellan betydelsevariation och betydelseförändring samt relationen mellan ordbildning och resten av grammatiken. Det sista kapitlet i boken behandlar ord ur ett tillägnandeperspektiv - hur barn lär sig ordens ljudstruktur och betydelse i sitt modersmål.Boken tar sin utgångspunkt i modern svenska, men perspektivet vidgas även till ord i mänskliga språk mer generellt, samt till ordbildning ur ett historiskt perspektiv. Stilen är resonerande och problematiserande. Vanskligheter och diskutabla antaganden inom den traditionella ordbildningsläran tas upp och belyses, och förslag ges till hur problem ibland kan lösas i ljuset av nyare forskning och nya teorier. Målgruppen för boken är grundstuderande i svenska, nordiska språk och lingvistik vid universitet och högskolor, men boken riktar sig även till den språkintresserade allmänheten. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2005.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,55 MB

FILNAMN: Ord.pdf

ISBN: 9789144057620

UTGIVNINGSDATUM: 2011-05-30

Ord är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gunlög Josefsson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Ord online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Västgötska - Wikipedia

Ordspråk om Ord och citat om Ord - Sveriges största samling ordspråk och citat! 111 ordspråk i kategorin. Ord. Ett ord för mycket i ett känsligt läge kan ändra ditt liv. Det räcker med ett ja några sekunder för tidigt innan hjärnan är inkopplad. Av ord blir buken inte full.

Synonymer.se - Lexikon för svenska synonymer

Rimlexikon.com Välkommen till Rimlexikon.com

Söndagsvägen : berättelsen om ett mord
I regnskogens hetta/Olika världar
Filosofaxen 3
Ljudet av sådant som faller
Wendigons förbannelse (Andra boken i Monstrumologen-serien)
Mage rumpa lår : träning som ger resultat
Sockerärter
Redskap för lärande? : återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet
Lyckostjärnan
Långsam hemkomst
De svarta tornen
Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap
Barnets psykologi
Middagsdagbok röd A5
Släktlös
Plånbok borttappad
Från Skåne
uTalk Armeniska
Klacksparkar & Klassiker 1987-1993