Hälsoekonomi PDF

Skopia.it Hälsoekonomi Image
BESKRIVNING
Hälso- och sjukvården utgör en mycket stor andel av Sveriges ekonomi och påverkar dagligen många människors liv och välbefinnande. Det är därför angeläget att vårdens finansiering fungerar på ett tillfredsställande sätt och att vårdresurserna används inom de områden där de genererar mest nytta. Den här läroboken ger en introduktion till tre viktiga områden inom hälsoekonomi som på olika sätt berör resursfördelning och resursutnyttjande i vården:vårdens finansieringersättningsprinciper för vårdgivarehälsoekonomiska utvärderingar. Boken vänder sig till beslutsfattare på alla nivåer inom vården. En viktig målgrupp är framtida beslutsfattare. Den är således även avsedd som kurslitteratur inom främst vårdutbildningar av olika slag.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,15 MB

FILNAMN: Hälsoekonomi.pdf

ISBN: 9789144048437

UTGIVNINGSDATUM: 2009-02-25

Hälsoekonomi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anders Anell. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Hälsoekonomi online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning

Utbildning i hälsoekonomi finns på olika platser i Sverige, både i form av program och fristående kurser. Göteborg. Både Handelshögskolan i Göteborg (www.handels.gu.se) och Sahlgrenska Akademin genom Enheten för hälsometri (www.healthmetrics.gu.se) bedriver utbildning på grund-, master-, och forskarutbildningsnivå i hälsoekonomi. ...

Vad är hälsoekonomi? - Centrum för hälsoekonomi, Göteborgs ...

Hälsoekonomi, informatik och hälso- och sjukvårdsforskning, SLSO Arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. De tre centrumbildningarna arbetar forskningsinriktat med att ta fram underlag, metoder och material som används i det hälsofrämjande arbetet.

So What
Den stora rundgången : Urgamla nattsagor
Barnbokens form - En studie i konsten att berätta
Kanotidrott : 150 år av glädje
Ögonvittnet
Dödskärrran
Mångkulturella almanackan 2020
Den dolda dörren : om undran inför döden
Tim och Jättenöten
Ibland mår jag inte så bra
Att lyfta slöjan : texter om poesi och politik
Bygga upp har sin tid
Från fattigdom till framgång: om iranska invandrare som lyckas, och om svek
Hur lätt som helst
Ledarskap
Nästan bara rara djur
Rastplatser : vandringsdikter
För freden och rösträtten
Madame 2: Dirty Talk - erotisk novell