Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen PDF

Skopia.it Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen Image
BESKRIVNING
Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning är en bok om att handleda studenter i deras självständiga arbete på grundnivå och avancerad nivå. Den pekar på flera av de utmaningar som handledare kan ställas inför inom ramen för den egna organisationen och det egna ämnets handlednings- och skrivkultur. Idén till denna bok fick författarna under en av sina kurser i uppsatshandledning då skrivutveckling diskuterades. Läs mer Boken syftar till att fördjupa kunskapen om skrivandet och ger exempel från lärares egna tillvägagångssätt vid textproduktion. Att bli medveten om sin egen skrivprocess är en god utgångspunkt för handledningen av studenternas skrivande. Boken beskriver vidare hur handledare kan ge studenter utvecklande respons i stället för att fastna i tidsödande och icke-funktionell språkrättning. Ett mycket handfast kapitel visar också hur handledare kan utveckla studenters förmåga att bringa ordning, struktur och sammanhang i sina texter. Andra avsnitt diskuterar bedömningsmetoder och olika sätt att organisera handledning. OBS! Denna bok går ej att beställa som utvärderingsexemplar. Om författarna Birgitta Norberg Brorsson är fil.dr och universitetslektor i svenska och svenskämnets didaktik på Mälardalens högskola (MDH). Hon har lång undervisningserfarenhet från såväl skola som högskola och har bland annat handlett många studenter i deras uppsatsskrivande på både grund- och avancerad nivå. Karin Ekberg har tjänstgjort som universitetsadjunkt i svenska och som IKT-pedagog vid Mittuniversitetet, dåvarande Mitthögskolan, och senare vid Mälardalens högskola. Hon har undervisat på tekniska utbildningar i kommunikation i tal och skrift och ansvarat för ett nationellt projekt om skrivande och responsgivning via nätet. Tillsammans har de ansvarat för och undervisat på kurser om handledning på Mälardalens högskola.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,46 MB

FILNAMN: Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen.pdf

ISBN: 9789147099726

UTGIVNINGSDATUM: 2012-08-08

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Birgitta Norberg Brorsson,Karin Ekberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning ...

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning - Om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen. Stockholm: Liber. 76 sidor. Dessutom tillkommer ca 170 sidor obligatorisk och valbar litteratur som anges vid kursstart.

Hämta Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre ...

Det står inte något specifikt om de yngre skolbarnens läs- och skrivutveckling i Lpo 94 men ändå kan det mesta som står under rubrikerna "Kunskaper" och "Skolans värdegrund och uppdrag" kopplas till hur skolans läs- och skrivundervisning bör bedrivas.

Sabotörerna
Lagens bok - Liber al vel legis
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2019. :
Livstycken : Livstycken
Autodesk Inventor 2020 - Grunder
Där Satan har sin tron
Biografi
Kluks kvinnor berättar
Äktenskapsförord
Minibok: Skildring av Sigtunas ödekyrkor ? Återutgivning av text från 1897
Differentiell poetik
Synligt lärande : en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat
Optimal marknadskommunikation
Micke Dubois talar ur skägget : En intervju med mannen bakom Svullo, Captain Freak och Skägget
Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik oh teori