Virus PDF

Skopia.it Virus Image
BESKRIVNING
I slutet av 2019 kom de första tecknen på att det brutit ut en epidemi i staden Wuhan i Kina och i mitten av januari blev det känt att det var fråga om ett så kallat coronavirus. Viruset uppstod med stor sannolikhet på en marknad i Wuhan och kinesiska myndigheter satte hela staden och snart hela provinsen i karantän. Trots det spred sig smittan snart till andra länder och den 11 mars 2020 klassade WHO den pågående spridningen av sjukdomen COVID-19 som en pandemi. Sjukdomen har en relativt normal dödlighet, jämfört med till exempel influensa, men det som gör den speciell är att den är ny och det finns ännu så länge få människor som har något skydd. Runtom i världen arbetar nu forskare för att hitta vägar att slå ut SARS-Cov-2, men om det kommer att lyckas och vad som kommer att hända fram tills dess är svårt att veta. I Virus ger Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, en överblick över hur virus fungerar, hur spridningen av virussjukdomar sett ut genom historien, samt hur vi människor hanterat ? och i framtiden kan hantera ? utbrott av virussjukdomar och världsomspännande epidemier. Kunskapen om virus växer ständigt, i skrivande stund gäller det särskilt coronavirus. Nästa gång, för det blir alltid en nästa gång, är vi kanske mer förberedda.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,25 MB

FILNAMN: Virus.pdf

ISBN: 9789188589712

UTGIVNINGSDATUM: 2020-03-18

Virus-boken skrevs 2020-03-18 av författaren Ellervik Ulf. Du kan läsa Virus-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Ellervik Ulf.
LADDA NER LÄSA ONLINE

virus | Definition, Structure, & Facts | Britannica

En biologisk virus består af et genom af DNA eller RNA og et antal enzymer, der er indlejret i en proteinkappe (kaldet en kapsid), eventuelt omkrandset af membrankappe.Virus kan ikke formere sig alene, men overtager i stedet for en værtscelle og underkaster værtscellens molekylære maskineri for at fremstille kopier af sig selv og således producere den næste generation.

Avast | Ladda ned antivirus och VPN | Enkelt och helt gratis

A computer virus, much like a flu virus, is designed to spread from host to host and has the ability to replicate itself. Similarly, in the same way that flu viruses cannot reproduce without a host cell, computer viruses cannot reproduce and spread without programming such as a file or document.

Ett professionellt landskap i förvandling
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88 : Betänkande från LSS-utredningen (S 2016:03)
Isprinsessan / Lättläst
Western - Spelledarskärm
I ett förskingrat nu : dikter
Nästa år i Berlin
Hyresvärdinnan, hyresgästen och vännen ...
När livet brinner: Någon att dö för
Skymningens barfotabarn
Måla i olja : utveckla din teknik med tydliga steg för steg-bilder
När det händer har det redan skett
Den viktiga vardagen - vardagsberättelser och värdegrund
Om tron : Att söka den djupa verkligheten
Okända fakta om andra världskriget
Sagt och skrivit om Kvinnojouren i Höganäs genom tiderna
Stora korsordsboken 16
Skuggan över Dianor