Det viktigaste är att få leka PDF

Skopia.it Det viktigaste är att få leka Image
BESKRIVNING
Denna bok handlar om den viktiga leken och presenterar många olika perspektiv på vad lek egentligen är och vad den betyder för barn i olika åldrar. Med många levande exempel beskriver författaren Margareta Öhman vad som händer med barnen i leken, hur de samspelar med varandra och vuxna och hur de i leken kommunicerar med omgivningen på ett sätt som man som vuxen kanske inte ser vid en första anblick. Läs mer Leken är viktigt för att barnen ska få en god självkänsla och en känsla av kompetens. Därför är det av avgörande betydelse att barn får tid och utrymme att leka. Författaren beskriver hur förskollärare och lärare omkring barnen kan forma en stimulerande lekmiljö och ta ansvar för att ett positivt lekklimat bildas. Hon lyfter även fram lekar som oroar och hur man som lärare kan förhålla sig till dem. I boken beskrivs olika teorier om lek, från de klassiska till de postmoderna. Här finns också beskrivningar av lekens olika funktioner exempelvis förvandling, förhandling, narrativ och improvisation, och av lekens betydelse för empati, självförståelse och lärande. Boken vänder sig till blivande förskollärare, lärare i förskoleklass, fritidspedagoger och till dem som deltar i förskole- och lärarlyftet. Den vänder sig även till yrkesverksamma pedagoger. Om författarna Margareta Öhman är legitimerad psykolog, barnkulturvetare och familjeterapeut. Hon är också en uppskattad och efterfrågad föreläsare och har tidigare skrivit flera böcker inom området förskola och skola. Se Margareta Öhman i UR Samtiden - Se barnet i förskolan "Hissad och dissad" 18/4 2012, Stockholmsmässan

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,87 MB

FILNAMN: Det viktigaste är att få leka.pdf

ISBN: 9789147099818

UTGIVNINGSDATUM: 2011-09-22

Vill du läsa Det viktigaste är att få leka pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Margareta Öhman. Att läsa Det viktigaste är att få leka online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Det viktigaste är att få leka - Liber

- Barn behöver få leka för att utvecklas och lära sig förstå sin omgivning, sig själva och andra. Leken är viktig för alla barn, säger Inger Ekbom. - Att leka är att skapa något. När man är inne i en skapande process är det som om tiden upphör att existera. Att ha lite långtråkigt ibland hjälper barn att hitta leken.

Det viktigaste är att få leka av Margareta Öhman ...

- Barn behöver få leka för att utvecklas och lära sig förstå sin omgivning, sig själva och andra. Leken är viktig för alla barn, säger Inger Ekbom. - Att leka är att skapa något. När man är inne i en skapande process är det som om tiden upphör att existera. Att ha lite långtråkigt ibland hjälper barn att hitta leken.

Erik Dietman : för fulla glas
Rockypussel
Sörja för de sina
Tältarens guide till Italien
Psykologisk coaching - för varaktig förändring
Måla och skrapa : Städer
Skinnarmo - Isbiten : mina expeditioner i polarvärlden
En delad tanke blir sällan halv : tankar och bilder
Om kampen mot skattefusk : i första hand avseende kontantbranscherna
Fallfrukt
Leva om sitt liv. Del 2, Tjugotalet - omvälvningarnas tid : 1920-1930
Novemberluft
Kristen djupmeditation
Stockholmare i efterkrigstidens vardag
Resor i nutid : dikter
Socioekologisk stadsutveckling. Begrepp och lokal praktik.
När ska flickor få en jämställd fritid?
Geriatrikboken
Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 13. Norra Åsbo härad.
Spekulationens konst