Att bli lärare i svenska PDF

Skopia.it Att bli lärare i svenska Image
BESKRIVNING
Att bli lärare i svenska är en grundbok för blivande lärare i svenskämnena i årskurserna F-6. Den är också tänkt att vara en bok att återvända till och hämta inspiration från som färdig lärare. Författarna är forskare med bred och lång erfarenhet från olika forskningsfält och utbildningar inom svenskämnena. Boken ger en gedigen kunskapsbas för lärares reflektiva praktik, i planering, genomförande och uppföljning. Läs mer Innehållet visar på den mångsidighet som karaktäriserar svenskämnena och behandlar följande teman: - svenskämnenas historia - läsning av skönlitteratur - samtalande, lyssnande, läsande och skrivande i svenskämnena och andra ämnen - grammatik i ett funktionellt perspektiv - multimodala texter - uppkopplade klassrum - svenska som andraspråk och flerspråkighet - svenska och dess grannspråk - bedömning i och av svenska - språklig sårbarhet. Om författarna Caroline Liberg är professor emerita i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör frågor om vad det innebär att bli deltagare och medskapare av olika tal- och skriftspråkliga praktiker, hur dessa praktiker konstitueras och språkligt realiseras samt vilka normer och värden de vilar på. Jon Smidt är professor emeritus i norskdidaktik vid NTNU, Trondheim. Som forskare har han intresserat sig särskilt för litteraturarbete, skrivning och skrivinlärning i skolan. Han har också lång undervisningserfarenhet från gymnasiet, universitetet och lärarutbildningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,83 MB

FILNAMN: Att bli lärare i svenska.pdf

ISBN: 9789147129737

UTGIVNINGSDATUM: 2019-08-12

Vill du läsa Att bli lärare i svenska pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Caroline Liberg,Jon Smidt. Att läsa Att bli lärare i svenska online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Lärare: "svenska skolan i fritt fall" » Samhällsnytt

En lärare som är behörig att undervisa i svenska är dock även behörig att undervisa i svenska som andraspråk. Grundskolans årskurs 4-6. 6 § Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 är den som har avlagt. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs ...

» Alla sorters lärare

Det är en hel del att tänka på för den lärare som står i begrepp att flytta utomlands. Det menar Cecilia Calais, styrelseledamot i SUF, Svensk utlandsundervisnings förening. - Eftersom man jobbar på en svensk skola utgår många från att anställningen på något sätt knyter an till Sverige, men så är det inte.

Läsa - lärarmaterial
Historier från Hälsingland. Andra boken
Dödskärrran
Rekorderligt fruntimmer sökes
Bränn alla broar
Musikaliskt flöde : artistisk mental träning för scen och undervisning
Medicinskt svårförklarliga symtom : som t ex elkänslighet, fibromyalgi, kronisk trötthet, kemisk känslighet, utbrändhet
Jag vill dö med en ängel vid min sida
Här bor jag : en reportageresa från slott till ekohus, från miljonprogram till fiskeläge - om att vara hemma i Gävleborgs län
Sagan om sanningen : en sammanhängande värld
Drottningens bekännelse
Rosa drömmar
Emma 2.0
Länk 2012 : nya pjäser för unga ensembler
Himmelsfärd : noveller