Skadestånd i skola och privatliv PDF

Skopia.it Skadestånd i skola och privatliv Image
BESKRIVNING
Skador inträffar dagligen och stundligen i vår tillvaro. Med skadorna uppkommer en rad frågor: Finns det någon som är ansvarig för det inträffade?Vem ska ersätta skadan - den ansvarige eller kanske en försäkring? Ofta är svaren på dessa frågor ganska enkla och inte så oroande. Men ibland kan det bli mera invecklat. I boken Skadestånd i skola och privatliv, andra upplagan, behandlas skador som inträffar i skolan och privatlivet, såväl personskador som sakskador.Vad säger skadeståndslagen och andra lagar om ersättningsansvaret på dessa områden, exempelvis trafikskadelagen?Vem är ansvarig i en viss situation? Eftersom olika former av försäkring oftast ersätter skadorna ägnas i boken särskild uppmärksamhet åt försäkringsförhållandena. I denna andra upplaga har texten bearbetats och aktualiserats med beskrivning av ny lagstiftning, bl.a. de nya reglerna om vårdnadshavares skadeståndsansvar vid brott som deras barn begår, liksom med ny domstolspraxis sedan första upplagan. Boken har också kompletterats med en rad nya exempel på skadesituationer i skola och privatliv. Med ett stort antal exempel belyses gällande lag och praxis. Många av exemplen grundar sig på verkligheten, framför allt i form av praxis från Högsta domstolen och hovrätterna. En särskild exempelsamling i boken utgör frågor som under de senaste åren inkommit till Collegio, Norstedts Juridiks informationstjänst för skolan (f.d. Skolledarsvar). Erland Strömbäck är försäkringsjurist och har i justitiedepartementet deltagit i utarbetandet av skadeståndslagen, trafikskadelagen m.fl. lagar. Han har därefter bl.a. varit chefsjurist i branschorgan och försäkringsbolag. Tillsammans med Bertil Bengtsson har han skrivit Skadeståndslagen. En kommentar (4 uppl. 2011), samt medarbetat i kommentarer kring konsumentförsäkringslagen och trafikskadelagen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,44 MB

FILNAMN: Skadestånd i skola och privatliv.pdf

ISBN: 9789139113188

UTGIVNINGSDATUM: 2013-08-09

Skadestånd i skola och privatliv-boken skrevs 2013-08-09 av författaren Erland Strömbäck. Du kan läsa Skadestånd i skola och privatliv-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Erland Strömbäck.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Skadeståndsrätt - Skadestånd På Grund Av Avtalsbrott - Lawline

Sedan ett markområde om ca 75 x 20 meter - innefattande delar av upplagsplatsen och kajområdet - hade glidit ut i Ångermanälven yrkade markägaren att nyttjanderättshavaren skulle utge skadestånd, i första hand enligt miljöskadelagen och i andra hand enligt skadeståndslagen för återuppbyggnad av kajområdet m.m. Fastighetsdomstolen fann att miljöskadelagen var tillämplig och ...

Skadeståndsansvar - Elevernas och skolans ...

Anmälan av Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv Holm, Anders Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.

Global historia från periferin : Norden 1600-1850
För stort för att prata om och andra noveller
Information och kommunikation 2 - Lärobok
I skuggan av Nathan
Alfabethuset
Om Tre kortromaner av Anton Tjechov
Besatthetens inferno
Konsumenter (Sammanfattning av EU-lagstiftningen) 2018
Alberte och friheten
Hon sa att jag skulle orka : att kämpa mot det onda