Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Ds 2017:64 : PDF

Skopia.it Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Ds 2017:64 : Image
BESKRIVNING
Förslag som ska möjliggöra för arbetskraftsinvandrare från tredjeland att stanna i Sverige för fortsatt arbete, trots att arbetsgivaren under tidigare tillståndsperioder begått vissa mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd. Det kan till exempel handla om lön som under en kortare period inte varit i nivå med kollektivavtal eller misstag som begåtts av en tidigare arbetsgivare. Utredningen föreslår att Migrationsverkets möjlighet att låta bli att återkalla ett arbetstillstånd ska ha begränsningar. Bland annat ska Migrationsverket i sin bedömning undersöka och beakta om och när en arbetsgivare har försökt att rätta eller kompensera bristerna i ett avtal. Avvikelser som bedöms ha gjorts för att missbruka reglerna ska däremot inte betraktas som ett mindre eller obetydligt fel.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,18 MB

FILNAMN: Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Ds 2017:64 :.pdf

ISBN: 9789138247334

UTGIVNINGSDATUM: 2017-12-28

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Ds 2017:64 : är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Ds 2017:64 : online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Yttrande över Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel ...

Enheten för migrations- och asylpolitik 103 33 Stockholm Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) Ju2017/09870/EMA Kronofogdemyndigheten har inga synpunkter på förslaget utifrån de hänsyn som myndigheten har att beakta. Detta yttrande har beslutats av undertecknad rikskronofogde efter föredragning av

Remiss av departementetspromemorian Mindre eller ...

Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (DS 2017:64) Ju2017/09870/EMA Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har beretts tillfálle att lämna synpunkter på departementspromemorian "Mindre och obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd".

Kulan som kommer
M/S Santos : manskap, vänskap och dårskap...
Mat
Regnbågen
Den stora musikerfamiljen Strauss
Hundraårig gäst hos en förgänglig verklighet
Mord i Sala
Laxfiske slott & whisky
Målardukstrategin
Frihet
Intelligent skapelsetro : en naturvetare läser Första Moseboken : vetenskap och religion: biblisk skapelsetro, evolution, intelligent design
Gränsen är nådd
Vad du borde lärt dig i skolan : men inte hann med eftersom livet kom emellan
Inget landskap är en ö
Filialer för associationslogistik
Kärlek i fred
Ett litet mirakel
5 års dagbok