Språkstörning hos barn 3-7 år PDF

Skopia.it Språkstörning hos barn 3-7 år Image
BESKRIVNING
Boken skildrar barns språkutveckling steg för steg och läsinlärningens olika faser - i förskolan, i förskoleklassen och under de första åren i skolan. Författaren beskriver olika former av språkstörning och språklig sårbarhet och hur dessa kan ta sig uttryck och bemötas. Förskolan och skolan ska ta hänsyn till barns långsiktiga lärande och ha koll på hur långt varje barn kommit i sin utveckling även när de byter skolform. Språkutvecklande undervisning måste börja i förskolan och fortsätta i förskoleklassen för att ge varje barn förutsättningar för läsförståelse och för att lyckas med bildning, både i skolan och i livet. Men för att ge alla barn samma möjligheter måste vi prata mer om språkstörning, språklig sårbarhet och andra kommunikativa svårigheter. Hur påverkar det barnet i leken, det sociala samspelet och i deras läs- och skrivförmåga? Med den här boken vill författaren öka kunskapen och lyfta funktionsnedsättningen språkstörning och andra språkliga sårbarheter som påverkar barns sätt att kommunicera och uttrycka sig. I boken betonar författaren och leg. logopeden Catarina Sjöberg vikten av balans mellan krav och förmågor. Barn utvecklas i olika takt och vuxna måste möta dem på den nivå de befinner sig. I boken finns många exempel från olika verksamheter och tips på övningar som visar hur du tillsammans med barnen kan utnyttja deras bästa verktyg - leken. Catarina Sjöberg är leg. logoped sedan drygt 25 år. Hon arbetar på logopedmottagningen i Halmstad och ingår i barnhälsovårdsteamet i region Halland. Catarina har tidigare gett ut boken Språkleka i förskolan - barns möjlighet till ett rikt språk (Gothia Fortbildning 2018).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,49 MB

FILNAMN: Språkstörning hos barn 3-7 år.pdf

ISBN: 9789177411949

UTGIVNINGSDATUM: 2020-02-11

Språkstörning hos barn 3-7 år är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Catarina Sjöberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Språkstörning hos barn 3-7 år online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Diagnos Och Behandling Symtom

språkstörning hos barn 3-7 år ... Foto: Istock. Är det okej att pussa barnen? Dilemmat Barn ska kunna lita på vuxna och känna att de är förutsägbara i alla möten, svarar Kent Roslund på signaturen Isses dilemma. 1 april. 455. Foto: Istock. Bättre möten i förskolan.

Språkstörning kräver tidigt stöd | Förskoletidningen

Språkstörning hos barn 3-7 år skildrar barns språkutveckling steg för steg och läsinlärningens faser i förskolan, i förskoleklassen och under de första åren i skolan. Författaren beskriver olika former av språkstörning och kommunikativ sårbarhet som till exempel stamning och taldyspraxi och hur dessa kan ta sig uttryck och ...

Blind älskog
Vampyrist : en bok om riktiga vampyrer
Ungdomshjärtan
Släktforska i städer
Falska blad : en roman om ett brott
Meditationens hemligheter : för personlig utveckling och inre frid
Förvaltningsrätt
Tongivande entreprenörskap : opera på småländska
Svenskt språkbruk : ordbok över konstruktioner och fraser
Sverigedemokraterna och nazismen : en faktagenomgång