Vik - historia, miljö & människor PDF

Skopia.it Vik - historia, miljö & människor Image
BESKRIVNING
Viks slott och dess omgivningar är en av Upplands mest spännande historiska platser. Hittills har det saknats en bok som beskriver Viks färgstarka historia och den rika miljön. Nu finns den! Boken presenterar Viks historia från medeltidens gods till dagens folkhögskola. Slottet och dess innehavare spelar naturligtvis en framträdande roll, men det handlar lika mycket om Viks natur- och kulturmiljö. Inte ens det mytomspunna slottspöket är helt bortglömt. Boken ger en heltäckande presentation av Vik där varje kapitel berör ett specifikt tema. Här får läsaren t ex bekanta sig med medeltidens rika ägarinna fru Ramborg och följa det aristokratiska livet på slottet. Författarna ger också en inblick i Viks byggnader, omgivningarna som präglas av jordbrukslandskapet och parken med sin stora artrikedom. Avslutningsvis berättas om Viks moderna historia. 1926 startade landstinget en folkhögskola här, fjärran från stadens "frestelser och fördärv". Verksamheten utökades under 1980-talet till att även omfatta konferenser. Därmed framstår Vik som ett centrum för bildning, kultur och möten.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,97 MB

FILNAMN: Vik - historia, miljö & människor.pdf

ISBN: 9789186145293

UTGIVNINGSDATUM: 2015-12-17

Vill du läsa Vik - historia, miljö & människor pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Vik - historia, miljö & människor online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Människor och miljöer. Kimitoöns interaktiva historia

Historien visar dock att åtgärder kan ha stor positiv effekt. Användningen av giftiga kemikalier i samhället måste minskas radikalt, ... miljögiftsövervakning Kartlägger miljögifter i miljön, och hur olika djurarter påverkas. ... ett vardera i Bottniska viken, Egentliga Östersjön, södra Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Viks slott - Wikipedia

Psykiatrins historia i Sverige är oerhört intressant. Här följer en kort redogörelse för psykiatrins historia i världen i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Från helgeandshus, inlåsning och mentalsjukhus, till de nya medicinerna och öppenvården på psykiatriska kliniker vid allmänna sjukhus.

Williams, John/Augustus Ljudbok
Bokstavsriket Alfabetsböcker
På tapeten
Irene Panik
Otroligt högt och extremt djupt
Nordisk mytologi
Att ha sommarhäst
Förbjudna platser: Läkaren
Slutmål Kiruna
Bergfeldts Amerika. S2A4, Tre dagar med Ku Klux Klan
Onämnbara